Glazbeni arhiv obitelji Boschi

Active ImageOvaj su vikend u Korèuli boravili student Muzièke akademije iz Zagreba Mirko Jankov i njegova profesorica Ljerka Oèiæ, inaèe predsjednica društva za promicanje orguljske glazbene umjetnosti “Franjo Dugan“ koji su uz pomoæ ravnateljice Gradskog muzeja Marije Hajdiæ

Ovaj su vikend u Korèuli boravili student Muzièke akademije iz Zagreba Mirko Jankov i njegova profesorica Ljerka Oèiæ, inaèe predsjednica društva za promicanje orguljske glazbene umjetnosti “Franjo Dugan“ koji su uz pomoæ ravnateljice Gradskog muzeja Marije Hajdiæ pregledali vrijednu pismohranu i zbirku crkvene i svjetovne glazbe stare korèulanske obitelji Boschi koju su zahvaljujuæi dr. Aleni Faziniæ i dr. Cvitu Fiskoviæu 1967 godine uspjeli otkupiti, tako da se cjelovita zbirka uz namještaj, umjetnièke slike i obiteljsku biblioteku kao i klavir iz 1819 godine èuva u muzikološkoj zbirci Gradskog muzeja u Korèuli.  

Nakon tri godine rada na èišæenju materijala, prošle je godine ravnateljici muzeja pomagao i Mirko Jankov, koji su na sastanku s dogradonaèelnikom Korèule Dušanom Kalogjera izrazili zadovoljstvo što to više neæe biti samo arhivski muzièki materijal nego i moguænost uživati u toj muzici, jer æe se gotovo nakon dva stoljeæa tišine ponovno oglasiti note iz starih korèulanskih orguljaških knjižica koje su se nekad predstavljale u izvoðenju u katedrali sv. Marka u Korèuli.

Nakon završenih istraživanja taj æe projekt obogatiti hrvatsku kulturu, time i grad Korèulu, kazala je prof. Ljerka Oèiæ. Uz promociju knjige dogovoreno je i s župnikom Korèule da æe se uz blagdan sv. Todora održati i prigodni koncert u katedrali sv. Marka s djelima koja æe biti objavljena u tom izdanju, na orguljama koje zahtijevaju širu pozornost naše kulturne javnosti jer su od poznatog talijanskog graditelja Bassannija iz poèetka 19. stoljeæa koje su prepravljane prije 50- tak godina od našeg orguljara Milana Majdaka.  Na probnom sviranju u katedrali uoèeno je da nisu u originalnoj dispoziciji. Zvuk je donekle saèuvan ali se traži temeljita restauracija orgulja. 

Sa željom da se ova glazba predstavi i šire priprema se i nosaè zvuka, što æe prema saèuvanim djelima pokazati da u prošlim stoljeæima Korèula nije zaostajala za drugim dalmatinskim gradovima Dubrovnikom, Splitom i Trogirom.  

 

Active Image

 

 

Na slici. Prof. Ljerka Oèiæ sa svojim uèenikom provjeravaju kvalitetu starih orgulja u katedrali sv. Marka u Korèuli.

Pošalji dalje: