MO Pupnat nije prihvatio zakljuèak Gradskog vijeæa

Active ImageZbor graðana Mjesnog odbora Pupnat bojkotirao je zakljuèak Gradskog vijeæa Grada Korèule o održavanju zbora graðana za izjašnjavanje o inicijativi odvajanja Kneža u samostalno naselje, pa su se tako predsjednik Gradskog vijeæa i gradonaèelnik Korèule vratili neobavljenog posla.

Active ImageZbor graðana Mjesnog odbora Pupnat bojkotirao je zakljuèak Gradskog vijeæa Grada Korèule o održavanju zbora graðana za izjašnjavanje o inicijativi odvajanja Kneža u samostalno naselje, pa su se tako predsjednik Gradskog vijeæa i gradonaèelnik Korèule vratili neobavljenog posla.

 Inicijativa mještana Kneža za izdvajanjem iz MO Pupnat u samostalno naselje bila je i prihvaæena u Gradskoj vlasti 2002. godine, da bi njihovu odluku 2006. godine Ustavni sud RH poništio jer se u Pupnatu nije održao potrebni zbor graðana, pak ga je sazvalo Gradsko vijeæe i doživjelo neuspjeh.

Razgovorom s nekolicinom mještana (Nikola Unkoviæ, Marko Tvrdeiæ, Marko Farac "Kokot" zamjeraju gradskoj vlasti na šteti malom Pupnatu da izgubi svoj turistièki dio u kojega su stoljeæima Pupnaæani ulagali.

Lovre Botica vijeænik Gradskog vijeæa upozorava da je Pupnat najmanje selo gradske zajednice Korèule pa i cijeloga otoka – i sad se iz tako malog mjesta izdvaja jedan njegov dio. To je  apsurdni zakljuèak vijeæa jer Kneže nemaju ni školu, poštu, trgovinu, pa ni sveæenika.

Povratnik iz Autralije i vijeænik Gradskog vijeæa Ivan Farac dodaje da Pupnat nije bio protiv traženje Kneža oko formiranja MO, ali da dobiju samostalno naselje suvišno je i pitati u Pupnatu èiji mještani imaju u Knežama veæi dio zemljišta i graðevinskog terena.

Predsjednica MO Pupnat Blaženka Mažurana tvrdi da je sve uèinjeno mimo Pupnata èiji je stav da se provede referendum u oba Mjesna odbora.

Pošalji dalje: