Lucidar Marka Pola

Active ImageU organizaciji TZ Grada Korèule održano je u subotu naveèer u kino sali Liburna u Korèuli predstavljanj knjige  "Lucidar Marka Pola " nove knjige o životu i radu Marka Pola, roðenog Korèulanina, èuvenog moreplovca i svjetskog putnika, prvog istraživaèa Dalekog istoka koji je do tada nepoznatu kulturu približio Europi.

U organizaciji TZ Grada Korèule održano je u subotu naveèer u kino sali Liburna u Korèuli predstavljanj knjige  "Lucidar Marka Pola " nove knjige o životu i radu Marka Pola, roðenog Korèulanina, èuvenog moreplovca i svjetskog putnika, prvog istraživaèa Dalekog istoka koji je do tada nepoznatu kulturu približio Europi.  

Nakon igrokaza o Marku Polu kojega su izveli uèenici Osnovne škole iz Raèišæa uz pomoæ mentora Luèi Farac, o pripremi knjige za objavljivanje je govorila direktorica Turistièkog ureda Grada Korèule u ime izdavaèa, prof Stanka Kraljeviæ, te prof. Ana Tuliæ-Šale. 

Nije se prologom posramio ni stasom ni glasom Tonæi Gatti. Brojnim zainteresiranim posjetiteljima o svojim prilozima u knjizi su govorili: Akademik Josip Bratuliæ, dr. Ivica Martinoviæ, Vladimir Depolo predsjednik Meðunarodnog centra "Marko Polo" nakladnik Marko Denona i autor knjige Branko Vujanoviæ. 

Ova je knjiga do sada na 300 stranica najbogatiji prilog o èuvenom moreplovcu Marku Polu. Izneseni su i novi podaci istraživanja Markopolista koji su istakli i Markovu knjigu putopisa o svjetskim èudima MILIJUN u kojoj je èitav kaleidoskop ljudi, stvari, pojava i dogaðaja iz njegovog vremena boravka u službi èuvenog Kinenskog cara Kublai Kana u 13. stoljeæu.  Markovo ime je sigurno promijenilo i zemljopisnu kartu svijeta, rekao je akademik Bratuliæ, a danas se zahvaljujuæi njegovom imenu nameæe mnogim putnicima i turistima želja da krenu dalje od svog sjedišta, da upoznaju nove krajeve na kopnu i preko mora.  

A Korèula kao Markovo rodno mjesto gdje postoji i njegova rodna kuæa, dodatni su motiv da svi putnici- turisti iskoriste  tu težnju  za novim iskustvima i saznanjima, koristeæi i spomenutu knjigu Lucidar Marka Pola u kojoj se nalazi i tumaèenje da je Marko Polo u svom putopisu po Aziji iznio i dosta fantastiènosti, za koje su se podatke kasnija istraživanja dokazala da su uglavnom toèni.

 

Active Image

Active Image


Active Image

Pošalji dalje: