Radio – ne radio

Active ImagePrije nekoliko dana objavljeni èlanak u Slobodnoj Dalmaciji o situaciji u kojoj se nalazi Radio Korèula (link na èlanak), te radijska emisija u kojoj je 30-tak minuta gostovao direktor Radio Korèule gosp. Ivo Baroviæ potaknuli su me na ovaj tekst.

Active ImagePrije nekoliko dana objavljeni èlanak u Slobodnoj Dalmaciji o situaciji u kojoj se nalazi Radio Korèula (link na èlanak), te radijska emisija u kojoj je 30-tak minuta gostovao direktor Radio Korèule gosp. Ivo Baroviæ potaknuli su me na ovaj tekst.

Pošto sam proteklih nekoliko godina, dok sam još bio Gradski vijeænik, pokušavao pokrenuti inicijativu za rješavanje statusa te radio postaje, i višekratno tražio od Gradskog poglavarstva zaštitu dugogodišnjih nemalih investicija u tu radio postaju (jer se ipak radi o novcu graðana Korèule, što se zaboravlja) smatram kako neka pitanja i dalje treba postavljati i tražiti od gradskih vlasti hitnu reakciju.

Nadam se kako æe i ovaj tekst tome pridonjeti, iako su rijeèi hitno, žurno  ili hitro  veoma nepopularne na trgu A. i S. Radiæa 1. (prilog za primjer: link na zapisnik sa Gradskog vijeæa od 15.05.2007.)

Ulaziti u detalje o tome kako je Radio Korèula osnovan, kako je došlo do vlasnièke strukture u kojoj se nalazi danas nije potrebno jer je gosp. Baroviæ iznio vrlo jasne i detaljne informacije pa one koje to zanima pozivam da poslušaju snimku (prilog: snimka emisije).

Bitno je znati da je vlasnièki udio Grada Korèule u Radio Korèuli samo 25% dok u odnosu na ostale suvlasnike, daleko više financijski participira. Ono što brine su èinjenice kako je Grad Korèula od osnutka Radio Korèule do danas u isti uložio minimalno 900.000 Kn u novcu, da je od 2003. godine osigurao i prostore za rad potpuno besplatno a da ama baš ništa nije poduzeo kako bi svoje „investicije“ zaštitio ili barem poveæao svoj vlasnièki udio, na osnovi tolikih davanja.

Danas, kada je Radio u financijskoj krizi koja dovela u pitanje njegovu buduænost i opstanak (ponajviše zbog postavljanja novog odašiljaèa Klupca) i kada mu prijeti „gašenje“ – vlast ne poduzima ništa. U studenom 2007. dvoje suvlasnika nude Gradu Korèuli svaki po 25% u zamjenu za sanaciju dugova koje Radio ima. Spomenuti suvlasnici su u proteklih 10 godina vrlo malo sudjelovali u sufinanciranju i takva ponuda je korektna od istih. Osim što je ovu informaciju direktor Radio Korèule izrekao u emisiji, o tome postoji i zapisnik do kojeg na žalost nisam došao.

Dugovi koje Radio ima i zbog kojih mu prijete ovrhe su oko 160.000 Kn. Dakle, za 160.000 Kn, Grad Korèula od studenog 2007. ima priliku postati vlasnik dodatnih 50% Radio Korèule ili sveukupno 75% (preostalih 25% ostalo bi Opæini i HTP-u Orebiæ). U protekla èetiri mjeseca Grad ipak ne poduzima ništa. Nije teško kada se postigne vlasništvo od 75% otkupiti i ostatak ili Radio pretvoriti u dionièko društvo pa prodajom udjela vratiti daleko više od uloga.

Ili još jednostavnije, zašto nakon stjecanja 75% vlasništva ne udovoljiti želji zaposlenika koji su spremni podiæi kredit i za 160.000 Kn otkupiti 24% vlasništva od Grada? To znaèi, da bi u konaènici Grad Korèula za 0 Kn imao 51% vlasništva, zaposlenici 24% a Opæina i HTP Orebiæ 25%.

Postiæi 51% vlasništva sa 25% za 0,00 Kn nije loša ideja.

Naravno da bi ulazak zaposlenika u vlasnièku strukturu podigao i njihovu odgovornost i odnos prema firmi, pa samim tim i kvalitetu tog medija. Zasigurno bi došlo i do boljeg ustroja kojim bi se smanjili troškovi i funkcioniralo na kakvim-takvim tržišnim osnovama. Ukoliko, kako se nagaða, Zakon u buduænosti onemoguæi sudjelovanje lokalne samouprave u vlasnièkoj strukturi ovakve vrste medija, nije nimalo teško prodati 51% dionica.

Èinjenica kako je seljenje Radio Korèule iz zgrade HZZO-a u zgradu Mediteranske i ureðenje tih prostorija Grad glatko platio preko 100.000 Kn èini ove èinjenice i informacije veoma zabrinjavajuæima, te se otvara nepregledan prostor za špekulacije i nagaðanja.

Ukoliko se Radio Korèula „ugasi“, ili se netko netko drugi domogne veæinskog udjela u vlasnièkoj strukturi, tko æe snositi odgovornost?

Pošalji dalje: