Održana izborna skupština HNS-a Korèula

Active Image14. ožujka (petak) 2008. godine u prostoriji Taverne apartmanskog naselja «LINA» u Lumbardi održana je IZBORNA SKUPŠTINA HNS-a…

Active Image14. ožujka (petak) 2008. godine u prostoriji Taverne apartmanskog naselja «LINA» u Lumbardi održana je IZBORNA SKUPŠTINA HNS-a PODRUŽNICE KORÈULA. Skupštinu je otvorio predsjednik podružnice Robert Luèiæ.

Nakon pozdravnih rijeèi i kratkog osvrta na protekli period pristupilo se radnom dijelu skupštine. Za predsjednika Podružnice HNS-a Korèula ponovno je izabran Robert Luèiæ iz Korèule. Izabrana su i dva potpredsjednika Podružnice HNS-a Korèula, i to su Ante Jurjeviæ iz Lumbarde; Ivo Iviæ Skokandiæ iz Korèule.

Za novi saziv Skupštine birana su i ostala tijela, pa æe u Izvršnom odboru djelovati: Petar Gatti (Korèula), Frana Koruniæ (Korèula), Stjepan Šestanoviæ (Lumbarda), Jure Vlašiæ (Korèula) i Stipan Varnica (Korèula). U novoizabranom Nadzornom odboru biti æe: Jadranko Jelièiæ (Korèula), Tonèi Šestanoviæ (Lumbarda) i Žarko Žakniæ (Korèula).

Predsjednik æe zastupati Podružnicu HNS-a Korèula i u Županijskoj skupštini HNS-a Dubrovaèko-neretvanske županije, kao i na predstojeæem Saboru HNS-a na kojem æe se birati novi predsjednik stranke na nivou Republike Hrvatske. 

Novi – stari predsjenik se zahvalio èlanovima na ukazanom povjerenju. U završnom dijelu se razgovaralo o smjernicama djelovanja HNS-a na podruèju Grada (opæine) Korèule i Opæine Lumbarda, kao i moguæim projektima znaèajnim za našu sredinu.   

Pošalji dalje: