Održane izborne skupštine HDZ-a Korèule i Žrnova

 Dana 15. ožujka 2008. godine u kavani hotela Korèula, s poèetkom u 18 sati, održana je Izborna skupština Temeljnog ogranka HDZ-a Korèula. Izabrani na mandat od èetiri godine su predsjednik…

 Dana 15. ožujka 2008. godine u kavani hotela Korèula, s poèetkom u 18 sati, održana je Izborna skupština Temeljnog ogranka HDZ-a Korèula.

Izabrani na mandat od èetiri godine su predsjednik – Tino Andrijiæ, izvršni odbor –  Antun Borovina, Drago Æenan, Stjepan Æenan, Andrija Depolo, Sveto Ðula, Silvano Kapor, Ante Prizmiæ i Sretko Siliæ.

Dan ranije, u Domu kulture u Žrnovu održana je izborna skupština Temeljnog ogranka Žrnovo na kojoj je za predsjednicu izabrana Paulina Laus, a za izvršni odbor: Petar Grbin, Dinko Franotoviæ, Marin Cebalo, Marin Didoviæ Rado, Slobodan Curaæ i Marijan Curaæ.

Na obje izborne skupštine izabrani su i izaslanici za Gradsku izbornu skupštinu, koja æe se održati krajem ožujka.

Pošalji dalje: