Promocija knjige “BITKA ZA JADRAN”

Active ImageU organizaciji Grada Korèule i Centra za kulturu održana je u kino sali Liburna u Korèuli bila promocija knjige BITKA ZA JADRAN – RAZBIJANJE POMORSKE BLOKADE JADRANA 14-16…

U organizaciji Grada Korèule i Centra za kulturu održana je u kino sali Liburna u Korèuli bila promocija knjige BITKA ZA JADRAN – RAZBIJANJE POMORSKE BLOKADE JADRANA 14-16 studenoga 1991. godine, èiji je autor pukovnik HRM Željko Seretinek tadašnji satnik i ratni zapovjednik baterije ZIS i topništva obrane Pelješca.

Brojnim posjetiteljima, naèelnicima svih opæina Korèule i Pelješca i braniteljima pozdrav je uputio gradonaèelnik Korèule Mirko Duhoviæ i naèelnik opæine Orebiæ Tomislav Jurjeviæ, dok je  potpomognut i sjeæanjima recenziju knjige predstavio kapetan bojnog broda Tomislav Katiæ tadašnji zapovjednik obrane Korèule, koji je rekao da je ova knjiga došla u vrijeme kad se o Domovinskom ratu malo i piše i govori.

 

Potvrdio je to podatkom da se u povjesnicama za uèenike OŠ piše jedva na dvije stranice, a o turskim ratovima cijele knjige. Ova knjiga nije ni memorija niti autobiografija, nego dugogodišnji prikupljeni materijali, koji su svjedoci kako je otok Korèula živio 28 dana u potpunoj pomorskoj blokadi izvan kontakta s ostalim dijelovima Hrvatske. I ta je blokada stvorila kod otoèana dodatno ogorèenje na JRM i poslije povlaèenja jugoflote iz podruèja Splita, grupi od tri broda koji su se do tada nalazili u blokadi našeg akvatorija, bilo se pridružilo i šest brodova u povlaèenju iz Splitskih vrata, koji su ukupno èinili 9 brodova rasporeðenih u Neretvanskom kanalu , koji su i po broju i paljbenoj moæi bili više od tri puta jaèi od svakog našeg topnièkog voda, kojima smo kontrolirali podruèje Neretvanskog i Korèulanskog kanala, prièao je Katiæ.

 

 

Za napisanu recenziju je rekao da mu je to bio najteži zadatak, jer kao bojnik nije lako sada pisati o kolegi Seretineku i svim sudionicima deblokade.Autor knjige Željko Seretinek se prisjetio preuzimanja topova, koje je jugovojska onesposobila prilikom napuštanja na otoku, uspjeli su stvoriti silu koja se može suprotstaviti moderno naoružanoj floti JRM , koju je neprijatelj stvarao 40 godina.

 

Topovima , popravljenim u brodogradilištu Inkobrod u Korèuli i Radež u Blatu, privatnim radionicama i znanjem pojedinih otoèana uspjeli smo osposobiti oružje i suprostavili smo se brodovima jugoflote i dobili bitku kojom smo zauvijek razbili njihovu blokadu na našim prostorima, prièao je Željko Seretinek. ( Ni autoru ovog napisa nije bilo lako, priznajem da sam više puta u sebi proživljavao sjeæanja i emocije, i zbunjenošæu u sebi razmišljao Koliko i kako vraæamo dug i zahvalnost brojnim braniteljima koji su krenuli u bitku znajuæi da se bore protiv jakog neprijatelja. A kako i koliko spominjemo one kojih nema? Moja izreka HVALA samo je mala i jedina moguæa ) !

 

Željko Seretinek  nije zaboravio ni rijeèi tadašnjeg zapovjednik HRM admirala Vida Stipetiæa  koji je  rekao da je odluka o izvoðenju ove operacije progona i poraza jugomornarice bila utvrðena 13. studenoga 1991. u Zagrebu, kada su se stvorili svi uvjeti za njezino izvoðenje. Pomorska bitka  koja je zapoèela 14. 11.1991. ispred Splita, nastavila se je 15.i 16. studenoga u Splitskom, Hvarskom, Neretvanskom i Korèulanskom kanalu. Ovo je bila najveæa samostalna operacija HRM u domovinskom ratu, naglasio je Seretinek.

Obrana Korèule i Pelješca èekala je bijeg jugoflote prema Visu i Lastovu u Dubi pored Trpnja, Lovištu i Blacama, i naši su vodovi svaku toèku akvatorija Neretvanskog kanala od rta Suæuraj na Hvaru do Privale na otoku Korèuli kontrolirali. U težištu obrane bio je akvatorij Lovišta na Pelješcu kada je vladalo jako nevrijeme, i nakon što su se dva minolovca zbog olujnog juga, ujutro 16.11.1991. povukli u uvalu Lovište, od Zapovjedništva HRM je dobivena  zapovijed za otvaranje vatre po brodovima JRM . Prvi je zapoèeo vod u Lovištu paljbom po minolovcima, dok je vod Blace djelovao po brodovima koji su se nalazili izvan uvale Lovišta i Hvara. Združenom paljbom vod iz Lovišta je pogodio dva minolovca. Poraženi u prvom napadu, brodovi JRM su još jaèe krenuli prema Lovištu , ali su bili odbijeni, kao i njihovi prateæi brodovi  iz grupe za potporu razaraèu Split, koje su tukli naši topnici iz položaja Blace na Korèuli. Kad im je kod Lovišta više od pola brodova bilo pogoðeno, neprijatelj je osjetio obrambenu snagu HRM i vratili su se prema otoku Hvaru i otvorili paljbu na Privalu . Bio im je pogoðen od topnika s Blaca njihov razaraè Split i jedan brod iz pratnje, koji su doživjeli ošteæenja i povukli su se ka Visu i Lastovu, dok su njihova dva minolovca  zauvijek ostali u našim vodama.

U toj je bitci jugo-srpska mornarica podvita repa pobjegla u Boku, da tamo rða i više nikad neæe predstavljati nikakvu prijetnju našem dijelu Jadrana, bile su i rijeèi tadašnjeg dožupana Franka Burmasa.

Topnici s Korèule i poluotoka Pelješca su tada bili pohvaljeni i od zapovjednika HRM Sveta Letice, jer je tada jugo flota definitivno bila istjerana iz našeg dijela Jadrana, i Letica je odao zahvalnost svim mornarima, ribarima i seljacima otoka Korèule, Hvara, Braèa i podruèja Splita, koji su obranu otoka završili velikom pobjedom bez ijedne žrtve u najveæoj pomorskoj bitci u domovinskom ratu, poslije èega je veæi dio njih bio s otoka prebaèen na stonsko ratište, gdje su ostali sve do dana slobode i stvaranja samostalne i nezavisne RH. Promociju knjige svojim je glasom obogatila i ženska klapa Tiramol.

Za vrijeme promocije prikazan je DVD film autora Nevena Faziniæa u kojemu su prikupljeni mnogi novinski èlanci, prilozi HTV, i mnoge privatne snimke samih branitelja. Nakon toga su se sa mnogim sudionicima bitke družili posjetitelji , izrazivši i zahvalnost Željku Seretineku  jer su svi novci od prodaje knjige namijenjeni za Ligu protiv raka Korèula-Pelješac.

Active Image
Na slici : Tomislav Katiæ, Željko Seretinek i gradonaèelnik Korèule Mirko Duhoviæ.   

Pošalji dalje: