Osnivaèka Skupština Malonogometnog kluba Korèula

Active Image

Osnivaèka Skupština Malonogometnog kluba Korèula održana je u atriju ACI marine kojoj su nazoèili osnivaèi, simpatizeri i ljubitelji nogometnog športa uz cijenjene goste.

Active Image

Osnivaèka Skupština Malonogometnog kluba Korèula održana je u atriju ACI marine kojoj su nazoèili osnivaèi, simpatizeri i ljubitelji nogometnog športa uz cijenjene goste.

Skupštinu su uvelièali gosti; Stanko Šutalo (Zajednica športskih Udruga Grada Korèule), Nedjeljko Lipanoviæ (Športka Udruga Lumbarda), Darko Tarle (MNK Sv. Antun) te Niko Periæ dugogodišnji športski kronièar i zaljubljenik korèulanskog športa, poglavito nogometa.

 

 

Cijenjeni gosti su za pozdravne rijeèi pohvalili osnivaèku Skupštinu koja obogaæuje zajednicu športskih Udruga grada i zaželjeli puno uspjeha i ustrajnosti u buduæem radu i natjecanjima.

 

Osnivaèka Skupština je potom usvojila Statut Udruge i ostale akte te Tijela Udruge ; Predsjednik;  Dražen Bakariæ, Upravni odbor; Mario Radovanoviæ, Zoran Æumbeliæ, Alan Farac, Ante Brkiæ, Pero Lucin, Mirko Šain, Dario Simoni, Denis Poša. Nadzorni odbor; Joško Denoble, Josip Unkoviæ, Ivan Vlašiæ. Stegovni sud; Andro Fabris, Ivo Ljubièiæ, Dejan Kurtoviæ. 

 

Usvojeni su ciljevi Udruge; pomicanje, razvitak i unaprijeðenije malonogometnog športa na podruèju Grada Korèule i Dubrovaèko-neretvanske županije kroz natjecanje u županijskoj malonogometnoj ligi i prigodnim turnirima. Nakon zakljuèivanje Skupštine druženje se nastavilo uz prigodan banket i zdravicu za uspjeh u radu.                 

Pošalji dalje: