Konvencija GO SDP-a Korèule

SDPU kino sali Liburna u Korèuli održana je Izvještajna tematska konvencija Gradske organizacije SDP  na kojoj su èlanovi ove stranke uz koalicijske partnere (HSS i Nezavisne liste Æempres) izrazili zadovoljstvo…

SDPU kino sali Liburna u Korèuli održana je Izvještajna tematska konvencija Gradske organizacije SDP  na kojoj su èlanovi ove stranke uz koalicijske partnere (HSS i Nezavisne liste Æempres) izrazili zadovoljstvo jer je stranka na vlasti u gradskoj zajednici, dok su u zadnjih godinu dana formirali ogranke SDP u Korèuli, Žrnovu, Raèišæu i Èari.

Prema rijeèima predsjednika GO SDP Mladena Mareliæa imaju i dobar rad u Forumu žena, mladih i seniora. Uspješan je rad i u komisijama koje prate sve potrebne aktivnosti za bolji život u Korèuli.

 

Prijem mladih èlanova je zadovoljavajuæi, i prati se njihovo visoko obrazovanje u veæim gradovima s moguænošæu njihovog povratka i rada na Korèuli, reèeno je na konvenciji.

 

Izabrani su i delegati za 11. Konvenciju SDP Hrvatske, to su iz gradskih organizacija: Ante Vlašiæ, Ante Milat, Marko Milat, Davor Peniæ, Nika Siliæ i Vinka Lozica, te po funkcijama: Tonæi Žuvela èlan glavnog odbora SDP, Mladen Mareliæ predsjednik Gradske organizacije SDP Korèule i gradonaèelnik Mirko Duhoviæ koji je i kandidat za èlana glavnog odbora.

Poslije radnog dijela konvencije èlanovi SDP i njihovi gosti su imali i zajednièko druženje.     

Pošalji dalje: