Tužna prièa o ugibanju koza

SRAMOTAOvih se dana iz prostora bivše termoelektrane u korèulanskom brodogradilištu širi smrad uginulih životinja. Taj je prostor odavno zaboravljen, osim što se ponekad u politièkom pluskvamperfektu spominje kao moderno skladište, hotel, servisni pogon.

Ovih se dana iz prostora bivše termoelektrane u korèulanskom brodogradilištu širi smrad uginulih životinja. Taj je prostor odavno zaboravljen, osim što se ponekad u politièkom pluskvamperfektu spominje kao moderno skladište, hotel, servisni pogon. 

Staru napuštenu zgradu kao vodeæe ruglo Korèule uz rub trajektnog pristaništa prepustimo administrativno-politièkim i pravnim pitanjima, a svi skupa pokušajmo humanim i ljudskim naèinom riješiti pitanje ugibanja životinja i to onih hraniteljica: koza i njihovih mladunaca. Kako su koze dospjele u te napuštene prostore gdje ni ljudska noga nije normalno ulazila više desetljeæa? 

Nagovorom nekolicine sugraðana svratili smo kroz veliku neprohodnu draèu i ustanovili nevjerojatan sluèaj. U tom prostoru prepuštene same sebi u vlastitom izmetu ugibaju koze. Kako su tamo došle ? i èije su, postoje razlièita nagaðanja, jer poznato je iz prošlih godina da je u blizini te zgrade bila ispaša koza i ovaca koje su dovodila dvojica lokalnih farmera.    

Pomorci s trajekta prièaju da su vidjeli jednoga èovjeka koji je još od prošle godine tu na ispašu dovodio koze, njega više ne vide, a koze su ostale same i gladne i žedne pronašle sklonište u toj zgradi, i svakodnevno ugibaju od gladi i žeði. Ogulile su i koru draèe i raslinja, nekima se kozama prepuna vimena vuku po podu, i bez ièije brige ugibaju 

Slika je stravièna, od 11. viðenih, ostalo ih je još pet koje izmorene i gladne ne mogu ni hodati, kozliæi su nepokretni, i bez ljudske pomoæi, nema im života, a Pomoæi nema. Tragom ove tužne prièe obratili smo se nekolicini nadležnih osoba i institucija koje bi trebale poduzeti spašavanje preostalih koza. 

Veterinarski inspektor Joško Poljaniæ kaže da je tek prije dva dana dobio obavijest od jednog graðanina o tom sluèaju. Kontaktirao je telefonom dodatne svjedoke i izdao je nalog veterinaru Srðanu Viloviæu iz ambulante Papagalo koji inaèe ugovorno s poglavarstvom Grada Korèule vrši brigu o strvinama ili oboljelim životinjama, i kako se oèekuje strvine æe biti maknute iz tog prostora. 

Izvršitelj ove nezgodne rabote dipl.veterinar Srðan Viloviæ kaže da je tek saznao za ovaj nemili dogaðaj, i zadatkom Veterinarskog inspektora on æe najhitnije ukloniti uginule životinje, i kako kaže, poznat mu je vlasnik, s kojim æe pokušati dogovoriti uklanjanje preživjelih životinja 

Vicko Ivanèeviæ tehnièki direktor brodogradilišta i Gradski vijeænik izražava ogorèenje i po njegovim rijeèima, taj dio posla može naložiti i Grad Korèula skupa s upravom brodogradilišta LEDA koje inaèe ima u najmu prostore bivšeg brodogradilišta Inkobrod koje je sada u steèaju.  

On kaže da ova prièa o kozama traje godinama. Svojevremeno je u toj napuštenoj zgradi bilo pronaðeno i više razbacanih narko šprica i ostalih pomagala, jer su tu ljetne lutalice znale i noæiti. Taj nesretni "Alkatraz" bode i nama oèi u brodogradilištu, kaže Ivanèeviæ. I kad smo se nadali dobiti tu atraktivnu zgradu koja je kao nekretnina na pomorskom dobru pripala Gradu Korèuli. Bilo je razlièitih pokušaja da se i Grad i Leda dogovore i pretvore tu nekretninu smutnje u civilizirane prostore. Nama ostaje zakljuèak, da su u tužnoj prièi o kozama, humano, ljudski pa i kulturološki zakazali mnogi nositelji javnog života u Gradu.

Vjerojatno æe se podignuti i tužba protiv osumnjièenog vlasnika, koji je nedozvoljeno uselio koze u prostore bivše termoelektrane gdje osim starih cementnih zidova i ostataka nekadašnjih strojeva nema ništa.  Ipak prijetnja našim napisom ubrzala je da se barem maknu uginula tijela, dok se spašavanje preživjelih pet koza èeka. Mnogi sugraðani saznavši sramežljivo ovu prièu, nude opskrbu vodom pa i hranom, ali zbog teške pristupaènosti zgradi, vjerojatno æe se dogoditi ono jedino normalno u nenormalnoj prièi. Da se koze maknu odmah, a zgrada i okoliš da se urede. 

Tekst i snimke: Niko  Periæ

 

 

 

 

 

Opaska webmastera: 

UPOZORENJE! – PRILOŽENE FOTOGRAFIJE SU VEOMA UZNEMIRAVAJUÆE!
Dvoumio sam se oko objavljivanja fotografija, ali bez istih se ne može shvatiti težina ovog sramotnog, divljaèkog, nehumanog i bolesnog odnosa prema životinjama. Svima nama i našem gradu na sramotu. (Webmaster)

 

Active Image
 

 

Active Image 

Opaska webmastera: 

UPOZORENJE! – PRILOŽENE FOTOGRAFIJE SU VEOMA UZNEMIRAVAJUÆE!

Active Image 

Active Image

Pošalji dalje: