Što kaže Zakon?

Kako prijaviti zlostavljanje, zanemarivanje ili napuštanje životinja. Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprjeèava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o muèenju, podnosi kaznenu prijavu.

Kako prijaviti zlostavljanje, zanemarivanje ili napuštanje životinja

Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprjeèava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o muèenju, podnosi kaznenu prijavu.

Èlanak iz Kaznenog zakona po kojem se sankcionira zlostavljanje životinja:

Muèenje životinje

Èlanak 260.

(1) Tko životinju teško zlostavlja ili izlaže nepotrebnim mukama ili joj nanosi nepotrebne boli ili je radi svog iživljavanja izlaže patnjama, kaznit æe se novèanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga èlanka poèini radi dobivanja oklade ili drugog pribavljanja imovinske koristi, kaznit æe se novèanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi naèin izloži životinju za vrijeme njezinog prijevoza tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit æe se novèanom kaznom do sto dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri mjeseca.

Kada je zlostavljanje životinje veæ poèinjeno, kaznena prijava može se podnijeti ako postoji opravdana sumnja za muèenje životinje i moguænost dokaza o kršenju navedenog èlanka Kaznenog zakona, a šalje se pismenim putem na adresu Opæinskog državnog odvjetništva.

U sluèaju zanemarivanja životinje, nadležnoj veterinarskoj inspekciji se pismenim putem upuæuje prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upuæuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja, a dobro je priložiti i fotografije ili video snimke.

Veterinarskoj inspekciji se upuæuje i bilo koje drugo kršenje Zakona o zaštiti životinja poput loših uvjeta u zoo duæanima, klanja svinja bez prethodnog omamljivanja, neprikladno držanje tzv. domaæih životinja i tako dalje…

Napuštanje životinje, koje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja, takoðer se prijavljuje veterinarskoj inspekciji.  

Izvor: http://www.prijatelji-zivotinja.hr

Pošalji dalje: