U Korèuli za Dan planeta

Active ImageNa neobièan edukacijsko-ekološko-zemljopisni naèin u Korèuli su uèenici iz Raèišæa obilježili meðunarodni Dan planeta Zemlje. Toga su dana, 22.travnja ove godine uz kreaciju svoje…

Na neobièan edukacijsko-ekološko-zemljopisni naèin u Korèuli su uèenici iz Raèišæa obilježili meðunarodni Dan planeta Zemlje. Toga su dana, 22.travnja ove godine uz kreaciju svoje uèiteljice Luèi Farac uèenici nižih razreda na trgu Spomenièkog kompleksa (na Plokati) postavljali plastiène èepove po kredom obilježenim linijama kontinenata i zemaljske kugle.

Zanimljivo je bilo èuti od uèiteljice Luèi da su djeca u ovom malom mjestu iz podruène škole "Petra Kanaveliæa" iz Korèule u dvije godine uspjela skupiti oko 12 tisuæa raznobojnih èepova od tvrde plastike koji se ne primaju pri otkupu boca i koji se nažalost i dalje nemilosrdno ostavljaju u prirodi.

Njih 17 uglavnom djevojèica brzo su svojom akcijom zainteresirali i djecu i roditelje iz grada Korèule te turiste prolaznike koji su ih bodrili. Ova je akcija ozbiljno pozvala i Gradsku upravu da se konaèno uredi Zeleni otok i nabave spremnici u kojem bi se skupljao ovakav i slièan otpad.    

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: