Korèula putuje na Guadeloupeu

Active ImageJoš nekoliko dan dijeli mlade korèulanske sportaše do odlaska na 12. Svjetske otoèke igre , koje æe se od 24. do 3o.svibnja održati na dalekom karipskom otoku Guadeloupeu. Nakon što su 2006.g. i 2007.g. sudjelovali na Igrama…

Još nekoliko dan dijeli mlade korèulanske sportaše do odlaska na 12. Svjetske otoèke igre , koje æe se od 24. do 3o.svibnja održati na dalekom karipskom otoku Guadeloupeu. Nakon što su 2006.g. i 2007.g. sudjelovali na Igrama održanim na Siciliji i Korzici to je  treæe uèešæe naših sportaša na ovoj renomiranoj  sportskoj manifestaciji.

– Za razliku od prošlogodišnjeg kada je u izaslanstvu bilo 102 osobe, ove smo godine iz razumljivih razloga racionalizirali taj broj , pa na Guadeloupeu putuje ukupno 40 osoba  od èega 33 sportaša. Usprkos velikoj udaljenosti koja je zahtijevala dodatne organizacijske i financijske napore, nismo htjeli propustiti uèešæe u godini kada Otok Korèula postajemo punopravni èlan COJI-a  – Meðunarodne organizacije Igara otoka svijeta“, rekao je voditelj sportskog dijela naše ekipe Žarko Lozica.

 

Na Guadeloupeu æemo nastupiti u pet službenih sportova: atletici, plivanju, stolnom tenisu, tenisu i muškom rukometu sa sportašima iz svih korèulanskih lokalnih zajednica, koje zajedno sa HOO-om participiraju u troškovima putovanja, dok boravak za vrijeme Igara osigurava organizator. Kao i prethodnih godina prvenstveni cilj je druženje i meðusobno upoznavanje mladih otoèana svijeta, te dostojno predstavljanje otoka Korèule i Hrvatske na sportskom natjecanju koje æe ove godine okupiti oko 1500 mladih sportaša sa dvadesetak otoka svijeta u deset službenih i pet demonstracijskih sportova.

 

Odlazak na put planiran je u petak 23.svibnja rano ujutro transferom preko Orebiæa za Æilipe , te letom preko Zagreba i Pariza za Guadeloupe, a povratak je 03.lipnja u kasnim veèernjim satima.

 

Na put kreæu:

Atletika (6)  – Marinoviæ Ivana , Padovan Ante, Žakniæ Josip , Kunjašiæ Katica, Oreb Renata i voditelj Nenad Šeparoviæ. 

Plivanje (5) – Ceraniæ Ana, Lozica Bojana, Viloviæ Mirna, Èeprnja Toni i voditelj Damir Stipanoviæ

Rukomet (12): Šeparoviæ Denis, Petkoviæ Fran, Radojkoviæ Ivan, Šoliæ Ivan, Tomoviæ Jakša, Vlašiæ Jure, Stojan Mario, Peraiæ Marko, Saleèiæ Marko, Viloviæ Marko, Æenan Zvonimir i voditelj Pero Miliæ.  

Stolni tenis (5) – Cetiniæ Anita, Goliæ Antonio, Marièiæ Mate, Tasovac Nevena i voditelj Jerièeviæ Marko. 

Tenis (5) – Strihiæ Danijel, Graniæ Todor, Jurjeviæ Vice te trener Maja Ipša Šain i delegat Stjepan Ipša.  

Voditelj cjelokupne sportske delegacije je Žarko Lozica, lijeènik Dr. Matija Miliæ, novinar Nenad Kosoviæ. U VIP delegaciji su Ivo Gavraniæ – Naèelnik opæine Blato, gða. Tajana Grbin èlanica Poglavarstva Grada Korèule, gða. Liljana Ujlaki Šubiæ iz HOO-a i èlan Skupštine COJI-a Dušan Kalogjera.

 

 

Active Image

Pošalji dalje: