Rodio se mali Dalmatinac

Mali tovarU Žrnovu na obiteljskoj farmi Ðimija Curaèa okotio se magarac, popularni tovar èiji su preci bili hranitelji stanovništva, jer do kraja prošlog stoljeæa domaæi je tovar služio za nošenje tereta, (drva za ogrjev, baèava vina, mlijeka, povrtlarskih kultura i kamena) pa i raznih artikala …

U Žrnovu na obiteljskoj farmi Ðimija Curaèa okotio se magarac, popularni tovar èiji su preci bili hranitelji stanovništva, jer do kraja prošlog stoljeæa domaæi je tovar služio za nošenje tereta, (drva za ogrjev, baèava vina, mlijeka, povrtlarskih kultura i kamena) pa i raznih artikala koji su bili potrebni susjednoj Korèuli.

 

 

Tovar je polako nestajao, ostale su pojedine pjesme, basne i prièe o njegovoj tvrdoglavosti i izdržljivosti. Vozila i novija tehnologija transporta nije im dala živjeti. I prije dvije godine 30. godišnji Ðimi Curaè je zapazio u Španjolskoj na plaži kako turisti glade magarca, jaše ga i fotografiraju se uz njega. Brzo je svoju ideju prenio ocu Jakovu i oni su u uzgajalištu magaraca kod Antunoviæa u Kuni na Pelješcu kupili šestoro magaradi (4 ženke i dva magarca) i ponudili ih turistièkim agencijama, koje su brzo prepoznale potrebu magaraca za šetnju po korèulanskim šumskim prolazima.

 

I sada su dvije magarice noseæe, kaže Ðimijev otac Jakov, prva se je i polegla i rodio se mali tovar. Poèela je panika i strah, prièa Jakov Curaè, do veterinara je bila kasna noæna ura, i mali je tovar željan života izvan majèine utrobe brzo bez problema došao na otoèki kamenjar. Uz pomoæ jednog sjekaèa «kosora» – Curaèi su presjekli pupèanu vrpcu, i par sati nakon roðenja mali je tovar dobio ime JAKOVIN, jer se je rodio u vrijeme 60-tog roðendana dide Jakova, kako on šapæe svome tovaru.

 

Posjetom  ureðenom toru s kamenim ploèama i sijenom zatekli smo novoroðenog tovara koji je sisao majèino mlijeko.

Sin Ðimi je ostale magarce poveo na pašu, a Jakov ovu dvojicu-majku i dijete gladi uz tvrdnju : Tovar je vjeèan i nikad neæe umrijeti. Dao je i zadatak sinu Ðimiju da izradi malo sedlo. Èeka se uskoro porod još jednog magarèiæa, a Jakov tvrdi da se ne sjeæa kada je zadnji put na ovom otoèkom podruèju došlo na svijet i jedno mladunèe.

Active Image

Pošalji dalje: