Njemaèki gradonaèelnici u Korèuli

Active ImageTuristièkim brodom PAPA doputovali su danas iz Brela na poludnevni posjet gradu Korèuli  25 gradonaèelnika gradova iz njemaèke savezne države Saarland, koji su s Dubrovaèko-neretvanskom županijom potpisali dugoroènu suradnju na…

Turistièkim brodom PAPA doputovali su danas iz Brela na poludnevni posjet gradu Korèuli  25 gradonaèelnika gradova iz njemaèke savezne države Saarland, koji su s Dubrovaèko-neretvanskom županijom potpisali dugoroènu suradnju na realizaciji i rješavanju komunalnih problema.

 

Današnji posjet Korèuli je kurtoaznog tipa, rekao je Mirko Duhoviæ gradonaèelnik Korèule koji ih je sa predsjednikom Gradskog vijeæa Franom Skokandiæem doèekao na korèulanskoj rivi. Nakon dobrodošlice, gosti su sa svojim domaæinima šetali starom gradskom jezgrom razgledavajuæi kulturne i povijesne znamenitosti ovoga grada.

Zatim su u gradskoj vijeænici imali prijateljski razgovor uz izmjenu mišljenja oko pomoæi Korèuli na rješavanju infrastrukturnih problema i zaštite okoliša na podruèju Korèule koja je i uvrštena u spomenuti sporazum s Dubrovaèko Neretvanskom županijom.

 

To su prvenstveno problemi u sakupljanju i uništavanju smeæa, te kanalizacije i vodovoda i zaštite okoliša. Spomenutim sporazumom Korèula može biti bolje prisutna i u korištenju sredstava EU , rekao je korèulanski gradonaèelnik, iako po njegovim rijeèima veliki dio posla iz projekta ovisi o samim Korèulanima.

 

Gradonaèelnici sa svojim suprugama su pokazali interes i o svakodnevnom životu Korèulana gdje ljeti boravi i veæi broj njihovih graðana kao turista. Isto tako Dubrovaèko-neretvanska županija pa i Korèula održavaju svoje turistièke sajmove u njihovoj državi, koju i Korèulani dijelom poznaju, istièuæi njihov apsolutni primjer u organizaciji komunalnih poslova s kojima su cijenjeni u Europi.

 

Active Image

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: