Naknadno pronaðena kaciga

Active ImageNaknadno pronaðena kaciga, nekoliko metara od mjesta nesreæe, upuæuje na zakljuèak da ju je Stanko Borovac u vožnji imao na glavi, kada ga je srušio vozaè golfa u nesmotrenom pretjecanju.

Naknadno pronaðena zaštitna motorna kaciga, par metara od mjesta pogibije na Velikim Žalima kod Brseèina, nova je èinjenica, bez koje se neæe moæi toèno odgovoriti na pitanje- kako je u prometnoj nesreæi poginuo Stanko Borovac, èija je smrt potresla mnoge Korèulane, a njegovu obitelj zauvijek zavila u crno.

Pronaðena kaciga najprije upuæuje na èinjenicu da su djelatnici prometne policije PU Dubrovnik aljkavo i neprofesionalno obavili oèevid, zbog èega, u daljnjem postupku rasvjetljavanja istine o pogibiji mladiæa kojeg su svi poznavali kao uzornu, plemenitu, mirnu, staloženu i trezvenu osobu, mogu nanijeti veliku štetu njegovoj obitelji.

– Prvo je pitanje, što su djelatnici policije tri sata radili na mjestu nesreæe, zaustavivši promet na magistrali, kada nisu mogli pronaæi kacigu koja se nalazila svega nekoliko metara od tijela poginulog u žbunju kraj ceste?

– Hoæe li netko od policijskih djelatnika odgovarati zbog neprofesionalno provedenog oèevida nakon prometne nesreæe.

– Iz  nepotpunog  policijskog izvješæa i zakljuèka o svim elementima prometne nesreæe, uslijedila je i greška netoènog informiranja novinara koji su neistinitu informaciju proslijedili veæini hrvatskih elektronskih i tiskovnih medija. Tko æe i kada u istim medijima demantirati neistinu da je: "Borovac vozio bez zaštitne kacige"? (LINK)

Tko æe u interesu istine zaštititi njegovu bolom i oèajem shrvanu  obitelj?  

Pronaðena kaciga 3 do 4 metra od mjesta nesreæe ne znaèi meðutim odmah i  da ju je nesretni mladiæ, kojega je s prometnice u krivom pretjecanju srušio vozaè golfa, imao na glavi. Na nadležnim je struènim službama da toèno odgovore na to kljuèno pitanje, bez kojeg se neæe moæi utvrditi èinjenice u interesu obitelji poginulog ali i vozaèa M. P. golfa registracijskih oznaka DU 238-CE  koji je nesmotrenim pretjecanjem srušio "motorciklistu" izazvavši njegovu smrt.

Policijske službe i pravosuðe moraju sluèaj dovesti na èistac u interesu istine, pravde i funkcioniranja pravne države, koja mora jednako štititi svakog pojedinca bez obzira tko je i što uèinio.

Iako korèulanska javnost i obitelj poginulog od nadležnih državnih tijela oèekuje istinu, nemoguæe je, i prije toga, zatvoriti oèi pred svim tim èinjenicama i zdravo razumski ne zakljuèivati.

Naime, kaciga, pronaðena par metara od mjesta tijela mladiæa  probijena je kao i nesretnikova glava prilikom silovita udara u oštar U-profil zaštitne ograde. Ta èinjenica nedvojbeno upuæuje na zakljuèak da ju je vozaè imao na glavi.

Da nije -bili ona bila probijena, ili samo malo ogrebena, prilikom ispadanja s motora? Forenzièarima i patologu, prilikom autopsije ne bi trebalo biti problem utvrditi dali se rana na glavi poklapa sa  rupom u kacigi koju je probilo zahrðalo, oštro željezo zaštitne ograde prilikom snažnog udara mladiæa kojeg je zbacio golf u nesmotrenom pretjecanju.

Pregled kacige iznutra pokazuje da je njena unutrašnjost potrgana, a vezica izlizana, što takoðer upuæuje  na èinjenicu da ju je nesretni mladiæ prilikom pogibije propisno nosio. I na kraju, iskrivljeni rub profila nosaèa zaštitne ograde u koju je vozaè udario sa ostatcima, "frižima" crne plastike od kacige posljednji je nepobitni dokaz da ju je vozaè u vožnji propisno nosio, a zbog greške vozaèa golfa i spleta nesretnih okolnosti, unatoè tome, poginuo.

No, to je samo mišljenje korèulanske javnosti i obitelji poginulog. Nadležne državne institucije moraju dati brz i istinit odgovor.

Tih, uzoran, plemenit i radišan korèulanski mladiæ èiji je prerani odlazak mnoge zavio u crno i njegova obitelj to zaslužuju.

Kaciga pronadjena u zbunju par metara od mjesta nesreæe
Kaciga pronadjena u zbunju par metara od mjesta nesreæe
 

U-profil zaštitne ograde u kojeg je glavom udario Stanko

U-profil zaštitne ograde u kojeg je glavom udario Stanko

Kaciga (krupni plan)
Kaciga (krupni plan)

 

Probijena kaciga od siline udarca

Probijena kaciga od siline udarca

 

 

Pošalji dalje: