Betonski rubnik u Balonu – hitno nešto napravite !!!!

Ozlijeðeni igraèU subotu naveèer pod Balonom na Ekonomiji prisustvovali smo malonogometnoj utakmici Druge hrvatske malonogometne lige-Jug izmeðu MNK «Lumbarde» i MNK »Adriacinka» iz Splita u kojoj smo gledali zanimljivu i do kraja neizvjesnu utakmicu koja je  završila rezultatom 3:3.

U subotu naveèer pod Balonom na Ekonomiji prisustvovali smo malonogometnoj utakmici Druge hrvatske malonogometne lige-Jug izmeðu MNK «Lumbarde» i MNK »Adriacinka» iz Splita u kojoj smo gledali zanimljivu i do kraja neizvjesnu utakmicu koja je završila rezultatom 3:3.

Prepuno gledalište svjedoèilo je odliènoj sportskoj priredbi, no i jednom detalju koji je zapravo i razlog pisanja ovog teksta. U jednom trenutku u prvom poluvremenu gostujuæi igraè je u borbi za loptu završio na podu i od siline duela kliznuo, te uz bolan jauk udario u oštri betonski rubnika udaljen oko dva i pol metra od linije igrališta.

Pod dojmom još svježeg dogaðaja i tragiène smrti mladog nogometaša Hrvoja Èustiæa na stadionu u Zadru, gledalište je u trenutku zanijemilo, gotovo se zaledilo. Splitskog nogometaša odmah su okružili igraèi jedne i druge momèadi, suci,  dežurna medicinska osoba. Iz gledališta pad je zaista izgledao stravièno i muèno, svi smo sa zebnjom išèekivali što se dogodilo mladom nogometašu.

Nakon minutu-dvije neizvjesnosti i nakon pružene pomoæi podigao se na noge, te se uz pljesak vratio u igru. Svima prisutnima u Balonu u tom je momentu zasigurno pao veliki kamen sa srca, mladiæ je prošao bez težih posljedica, tek je, rekli bi po naški «dobro nabi guzicu»….

Ova nezgoda daje za pravo onima (istina rijetkima) koji su uz zadovoljstvo dobivanjem ovog  objekta i èinjenice da su sportaši i ljubitelji sporta u Korèuli time napravili korak ako ne i dva naprijed, istodobno ukazivali i na neke njegove nedostatke i opasnosti – nepostojanje odgovarajuæe zaštite prema tribinama, a posebice na taj famozni nezaštiæeni betonski rubnik, koji je zbog dinamiènosti njihovih sportova najviše prijeti onim najaktivnijima    rukometašima i malonogometašima.

Svatko razuman i malo oprezan složiti æe se da je taj betonski zidiæ hitno treba, ako ne ukloniti onda barem na njega postaviti odgovarajuæu zaštitu. Mišljenja sam da je to mnogo hitnije i potrebnije nego napraviti neke stvari koje nameæu propisi rukometnih ili malonogometnih natjecanja, a koje za sada u ovom objektu nisu uraðene. Možebitni razlog nedostatka novaca, unaprijed ocjenjujem kao – nikakvim opravdanjem!

Jer pod Balonom svakodnevno trenira stotine korèulanskih sportaša, od veterana do onih najmlaðih kategorija iz desetak sportskih udruga Grada Korèule i Lumbarde, tu gostuju i sa našima se natjeèu i sportaši iz drugih gradova. Za svakodnevnu sigurnost tolikog broja ljudi novci se jednostavno moraju naæi, bez obzira o kolikoj se svoti radilo! Vjerujem da bi pomogli i mnogi od nas roditelja, èija su manja ili veæa djeca svakodnevno izloženi toj potencijalnoj opasnosti.

Odgovorni u Gradu Korèuli, Zajednici sportskih udruga i sportskim udrugama koji koriste igralište pod Balonom ovu opasnost hitno moraju eliminirati, kako se Korèuli, ne daj Bože ne bi dogodio sluèaj slièan onom zadarskom…. Zato ne èekajmo da problem rješavaju i sebe zaštiæuju sami sportaši svojom okretnošæu i spretnošæu ili sa sretnom okolnošæu kao što je bila subotnja – tvrdom ili mekom    guzicom.

Krenimo zaista odmah sada, a ne «odmah» kada se veæ nešto dogodi! Zadarski sluèaj svima je bila velika i skupo plaæena škola, a subotnji dogaðaj, ma koliko nekima izgledao bezazleno nama u Korèuli mora biti ozbiljna – opomena !!

Teskt: Nenad Kosoviæ, Fotografije: Ivan Grbin "Gigo" i Nenad Kosoviæ

{gallery}102008/balon{/gallery} 

Pošalji dalje: