Glasnici nade

Active ImageNedavno je u klaustru dominikanskog samostana Sv. Nikole u Korèuli održan  koncert duhovne pjesme u izvoðenju  “Zbora mladih “ župe svetoga Nikole iz Varaždina koji su oduševili…

Nedavno je u klaustru dominikanskog samostana Sv. Nikole u Korèuli održan  koncert duhovne pjesme u izvoðenju  “Zbora mladih “ župe svetoga Nikole iz Varaždina koji su oduševili posjetitelje.

Ljepotu koncertne veèeri su upotpunili kršæanski rockeri “Glasnici nade “. Korèulani su bili zateèeni i iznenaðeni jer je u sastvavu nastupio starješina doninikanskog samostana Sv. Nikole u Korèuli pater Anto Bobaš, te njegov brat Jadranko takoðer sveæenik dominikanac u Varaždinu i brat Marko sveæenik dominikanac u Bolu na Braèu i višegodišnji sveæenik u Korèuli.

Dan nakon koncerta kroz razgovor s pater Antom koji je prošle godine došao u Korèulu služiti Bogu, Redu i Narodu stvorila se inicijativa, sada i stvarnost njegovog ureðivanja emisije na radio postaji Korèula,  U Korèuli ga poznajemo kao vrsnog propovjednika u raznolikosti pastoralne djelatnosti, ali da je rocker manje smo znali.

Inaèe razgovorljiv, teško ga je usporediti s bijelim habitom prema odjeæi koju nosi u slobodno vrijeme kao i svi mladiæi, još I sada zahvaljujuæi lijepom vremenu (Bermuda hlaæe, atraktivna majica, šlape, kapa i naoæale protiv sunca).

Kršæanski bend je nastao 1991. godine, bratski i prijateljski svadljivo, njih dvojica Anto i  Jadranko su svirali sve instrumente, ali bubnjara nisu mogli pronaæi. Jadranko je bio sumnjièav u uspjeh bez dobrog bubnjara, kada je Anto zapovjedno uzviknuo: Da je Isus Krist živ, bio bi bubnjar u mom sastavu. I uspjeli su, s mislina na Krista i na Kristovom putu osnovan je Kršæanski rock (Christian rock) pod imenom “Glasnici nade “koji su spojili suvremeni glazbeni izraz s temeljnim kršæanskim naukom.

Obogaæeni originalnošæu ideje sv. Dominika, utemeljitelja Reda propovjednika, koji je u XIII. st. propovijedao radosnu vijest Evanðelja  na njemu osobit naèin- – Glasnici nade nastavljaju tu istu Radosnu vijest propovijedati današnjem vremenu, spajajuæi slike iz svakodnevnog života s rock-glazbom. Neko vrijeme se nije sviralo, nego molilo i hrabrilo ljude u Domovinskom ratu kada je pater Anto tri ratne godine kao mlad sveæenik proveo u Kelnu u Njemaèkoj kao dušobrižnik pri Hrvatskoj katolièkoj misiji.

Ipak, pater Anto ne zaboravlja kako su Glasnici nade, privukli pozornost javnosti nekim neobiènim èinjenicama. U ulozi izdavaèa prve kasete pojavio se Dominikanski provincijalat, dok je brat pater Marko bio i ostao autor svih ilustracijâ na omotu kasete. Meðu gostima/prijateljima posebno se tada isticao Zele Lipovaèa (Divlje jagode).

Nepriliènost ondašnjeg trenutka, koja se dogaðala u Hrvatskoj, odgodila je „žive propovijedi“ Glasnika nade za bolja vremena. Kaseta je prezentirana na nekoliko radio i TV-postajâ, u Zagrebu i Splitu. Druga kaseta Glasnika nade – Doði kraljevstvo Tvoje, snimana je tijekom rujna 1992. g., a obilježena je ratnim užasom Hrvatske i rodne im Lašvanske doline, uz sudjelovanjem poznatih imenâ iz svijeta rock-glazbe.

Glasnici taj put nisu željeli da im se omakne ijedna pogreška. Od poèetka su kormilo predali u ruke sigurnom i pouzdanom Zlatanu Æehiæu – Æehi, pjevaèu i bas gitaristi Divljih jagoda, koji je njihove ideje u potpunosti uoblièio i zabilježio na traku. Za solo dionice opet je bio zadužen Zele Lipovaèa, dok je za bubnjevima sjedio njihov prijatelj i kasniji suradnik Robert Jurèec – Robi.

Glasnici nade bili su i glavni pokretaèi i organizatori velikog rock-koncerta „Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu“. Na Uskrsni Ponedjeljak 1994. g. u velikoj dvorani Doma športova u Zagrebu, uz Glasnike nade nastupila su i mnoga poznata imena iz svijeta rock-glazbe: Divlje jagode, Atomsko sklonište, Hard Time, Anesthesia, Legija, Maxmett, Drugi naèin, Film, Psihomodo pop…

Hrvatski dominikanci su se i na taj naèin željeli ukljuèiti u ondašnja aktualna zbivanja, dijeleæi potpuno sudbinu svoga naroda i svojim ga naèinomželjeli odmaknuti od svega što život nije i poæi za njim, koji je jedini i pravi put, Istina i Život.

Uvidjevši, koliko malo vrijedi ljudski život, oni su se u tekstovima svojih pjesama još više okrenuli duhovnome. Svoje su osjeæaje željeli svakako zapisati, kako bi saèuvali sjeæanje na to vrijeme, te na taj naèin i drugima pomogli u prevladavanju svega onoga što je ostalo negdje iza, ili možda na pola puta.

Na treæem nosaèu zvuka Glasnici nade su svojim slušateljima htjeli govoriti o Istini, koja je bila i ostala moto dominikanskog Reda. Cijeli materijal snimljen je na opremi studija Z koji je samo za tu priliku bio postavljen u prostorijama župne crkve Kraljice sv. krunice, pri dominikanskom samostanu u Zagrebu. Velik dio posla im je opet odradio Zele Lipovaèa, koji nije samo svirao gitare, nego je bio i aranžer pjesama èije je Zborske vokale otpjevao župni zbor „Blaženi Augustin Kažotiæ“.

U njhovom CD-u  2002. godine pojavila se kompilacija s 18 pjesama Glasnika nade, nazvana jednostavno: „Najbolje od Glasnika“, gdje su objavljene i dvije pjesme uživo s nastupa na „Uskrs-Festu“, od kojih i pobjednièka iz 2000.-te godine.

Mladog sveæenika i njegovu braæu pratile su teške godine koje pater Anto posebno spominje: Na Duhove, 8. lipnja 2003. godine napunilo se deset tužnih godina otkako je palo selo Brajkoviæi u muslimanske ruke, odakle su i Glasnici nade. Mnogo je nedužnih ljudi tada stradalo i puno je teških trenutaka proživljeno, kaže naš sugovornik, pokazujuæi i  knjigu  Sjeæanja 21“; objavljeno je nekoliko intervjua, zabilježena su mnoga dogaðanja iz onih teških ratnih dana, napravljen je popis stradalih župe Brajkoviæi – sve iz jedne želje: da se ne zaboravi.

Uz knjigu „Sjeæanja 21Glasnici su objavili i 5.-ti po redu Cd pod nazivom: „Bili jednom ratnici“, sa 17 pjesama u kojima su opisana teška stradanja hrvatskog naroda Lašvanske doline. Sada u Korèuli  pater Anto skupa s braæom i suradnicima priprema snimanje  novog kršæanskog rock CD-a za kojega su veæ napisane pjesme pod nazivom Propovjednik..

– U pripremi su i nove knjige „Sjeæanja“, s propovijedima, razmišljanjima i svim onim èime se pater Anto u svom dominikanskom i sveæenièkom pozivu susreæe, a mi smo se rastali do novog susreta, možda na korèulanskoj rock pozornici, za što je pater Anto odjavno poruèio: U kuæi Oca našega ima mnogo stanova, Vjerujemo da æe se u jednome od njih svirati “Christian rock“. 

Pater Anto Bobaš
Na slici: Pater Anto Bobaš nove rock ideje priprema u Korèuli.

Pošalji dalje: