Èarski Pošip Marko Polo 2007 ukupni pobjednik Sabatine

SabatinaProglašenjem pobjednika, dodjelom nagrada i  tradicionalnom zabavom «Noæ vinskih šampiona» u Hotelu Marko Polo sinoæ je završila 18.Sabatina. Ovogodišnji skup vinogradara, vinara, vinarskih struènjaka…

Proglašenjem pobjednika, dodjelom nagrada i  tradicionalnom zabavom «Noæ vinskih šampiona» u Hotelu Marko Polo sinoæ je završila 18. Sabatina. 

Ovogodišnji skup vinogradara, vinara, vinarskih struènjaka i trgovaca okupio je rekordnih preko 500 sudionika iz èitave Hrvatske i nekoliko okolnih država koji su na raznim struènim skupovima i okruglim stolovima raspravljali o unapreðenju vinogradarstva i vinarstva u našoj zemlji. Na svom tradicionalnom Saboru vinogradari i vinari analizirali su  ovogodišnju berbu grožða, a meðu  brojnim temama njegova Dnevna reda bili su i „Ekološko vinogradarstvo“, te „Hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo nakon ulaska u EU“.

U Hotelu Park organizirana i prva Hrvatska burza vina uz sudjelovanje dvadesetak  proizvoðaèa, te sajam  vinogradarsko-vinarske opreme, alata i repromaterijala. Zanimanje je privuklo i  nekoliko promocija struènih knjiga i èasopisa, te izložba „Vina i proizvoda od grožða“. U Gradskom muzeju otvorena je  i prigodna izložba „Iz prošlosti  vinarstva i vinogradarstva na Korèuli", a u atriju kina "Liburne" naš svjetski poznati karikaturist Davor Štambuk predstavio se karikaturama na temu vina i guštanja u njemu.

Struèno povjerenstvo ove je godine na Sabatini ocjenjivalo do sada rekordnih 145 uzoraka vina, te  dodijelilo preko sto medalje i pet šampionskih pehara za kvalitetu proizvoda. Njegov Predsjednik dr. Bernard Kozina naglasio je veliki pomak naprijed kojeg su ove godine napravila bijela vina.

Dokaz tome je i to što je u prvi put na Sabatini jedno bijelo vino postalo apsolutni pobjednik. To je Vino Pošip Marko Polo berba 2007 proizvoðaèa PZ «Pošip» iz Èare koji je kojeg naši Èarani  prave iz posebne pribrane berbe. Šampion meðu crnim vinima je Dingaè Matuško 2004 proizvoðaèa Mata Violiæa iz Potomja. Meðu pjenušcima pobjednièki pehar pripao je pjenušcu «Katarina» Agronomskog fakulteta iz Zagreba, a perjanik meðu alkoholnim piæima je Zadarski maraschino iz asortimana Maraske – Zadar. Pehar za najljepšu opremu dobila je PZ»Vrbnik»  sa otoka Krka za njihov pjenušac Valomet koji fermentira u moru na dubini od 30 metara. 

Uz veliki pehar za ukupnog pobjednika, PZ Pošip iz Èare ponijela je i Zlatnu medalje za Pošip berbe 2007. g. Od korèulanskih proizvoðaèa vina, Srebrne medalje dobio je Pošip 2007 –  Blato 1902 d.d. i  Rukatac 2007 PZ Jedinstvo – Smokvica. Bronèanim medaljama okitila su se vina Korèulanka 2007 i Plavac 2007 oba Blato 1902, dok su Diplome dobila vina dviju obiteljskih konoba iz Smokvice –  Stanojeviæ i Kunjašiæ.

Meðu jakim alkoholnim piæima Zlatnom medaljom nagraðene su Anižeta i bronèanom Rogaèica – obje Blata 1902. Konoba Zure iz Lumbarde osvojila je Srebrnu medalju  za liker od naranèe i èak èetiri Bronèane medalje za likere od mindela, šipka, mediteranskog voæa i za anizettu.

Prva Sabatina održana je inaèe na našem otoku u Èari 1991.g., uz još dvije manifestacije u Korèuli 1994. g. i u Blatu 2001. g. sada je eto na istom mjestu doživjela i svoju punoljetnost. Za sve sudionike organiziran je posjet korèulanskim vinogradima i vinskim podrumima, a u petak su uz peèenog vola i Kumpaniju bili gosti Pupnata.

 Sabatina

Sinoæ su za njih u kino dvorani Liburna èlanovi HGD Sveta Cecilija odigrali i morešku. Organizator  manifestacije bio je Zadružni savez Dalmacije, a odlièni domaæin HTP "Korèula".

Pošalji dalje: