Foto pohvala

Active ImageIako se na ovim stranicama èesto može vidjeti Foto kritika, za koju smatramo da pozitivno djeluje na nadlažne, veæ par dana ima da su postavljeni novi cestovni znakovi, koji su nekako ostali " neprimjeæeni", a veoma doprinose našem otoku kao turistièkoj destinaciji.

Iako se na ovim stranicama èesto može vidjeti Foto kritika, za koju smatramo da pozitivno djeluje na nadlažne, veæ par dana ima da su postavljeni novi cestovni znakovi, koji su nekako ostali " neprimjeæeni", a veoma doprinose našem otoku kao turistièkoj destinaciji.

Ne znam toèno tko je "krivac" za postavljanje ovih znakova, ali sam uvjeren kako topla rijeè vrijedi mnogo…Sa par malih gesti, sitnica poput ove, možemo mnogo napraviti na poboljšanju naše turistièke ponude.

Svaka èast !

 Active Image

Active Image

Foto pohvala

Pošalji dalje: