Predstavljene dvije knjige Miljenka Foretiæa

Predstavljene dvije knjige Miljenka ForetiæaMatica hrvatska – ogranci Korèula i Dubrovnik u suradnji sa Gradskim muzejom predstavile su sinoæ u Korèuli dvije knjige našeg istaknutog kulturologa i znanstvenika Korèulanina Miljenka Foretiæa. Rijeè o zborniku njegovih izabranih djela…

Matica hrvatska – ogranci Korèula i Dubrovnik u suradnji sa Gradskim muzejom predstavile su sinoæ u Korèuli dvije knjige našeg istaknutog kulturologa i znanstvenika Korèulanina Miljenka Foretiæa.

Rijeè o zborniku njegovih izabranih djela „Dubrovnik u povijesnim i kulturnim mijenama“, te „Bibliografija radova o Petru Kanaveliæu“. Knjige našeg sugraðanina koji je preminuo 2003.g. u svojoj 64-toj godini života u atriju Doma kulture predstavili su Anica Kisiæ, Vinicije Lupis, Vesna Mioviæ i Ivica Žile.

„Drago nam je da smo konaèno u prilici da u gradu našeg i vašeg Mila Foretiæa možemo predstaviti knjige kojima se Matica hrvatska dostojno odužuje svom dugogodišnjem zaslužnom èlanu. Milo je bio iznimni povjesnièar i povjesnièar umjetnosti, teatrolog i književni kritièar, a nadasve èovjek osebujnog svjetonazora, jake osobnosti i èvrstog stava. Neizmjerne intelektualna znatiželjna vukla ga je da se bavi razlièitim temama iz povijesti i kulture. Bio je poznat i kao èlan uredništva èasopisa Dubrovnik Matice hrvatske u kojoj je svestrano djelovao, nažalost i stradao 1971.g. kada je bio uhiæen i optužen zbog širenja nacionalistièko-separatistièke ideologije. Kao i mnogim našim kulturnim radnicima i domoljubima to mu je obilježilo život. Sedamnaest godina bila mu je oduzeta putovnica i onemoguæen javni rad“, rekla je izmeðu ostalog u uvodu Anica Kisiæ.

Zbornik njegovih izabranih radova ove je godine inaèe dobio Zlatnu plaketu na Godišnjoj sjednici središnjice Matice hrvatske koja je održana u Poreèu.

U sinoænjem predstavljanju sudjelovali su i Dramska grupa OŠ „Petra Kanaveliæa“, klapa Korkyra i uèenici Glazbene škole „Luke Sorkoèeviæa“ podruène škole Korèula.

 

Predstavljene dvije knjige Miljenka Foretiæa

Pošalji dalje: