Maèke prièaju

Active ImagePostoje neke izreke, prièe i pjesme o maèkama koje u ljudskom naèinu preprièavanja imaju suprotnosti od maèjeg života:  Maèak u èizmama, Maèak u vreæi, Maèka na vruæem limenom krovu…

Postoje neke izreke, prièe i pjesme o maèkama koje u ljudskom naèinu preprièavanja imaju suprotnosti od maèjeg života:  Maèak u èizmama, Maèak u vreæi, Maèka na vruæem limenom krovu, Prepreden ko maèka, Veljaèa je mjesec maèaka, i da se nebi nabrajalo dalje, Maèke se slažu,razumiju, vjerojatno maèjim govorom i æakulaju i nisu ljubomorne na veæu razliku shvaæanja njihovih vlasnika da su njihove maèke najveæi ljubimci.  

Ove naše dvije fotografije možemo pretvoriti u maèja razmišljanja. Autor ovog napisa misli da je maèka (ili maèak) sretan što ima auto i svoje parkiralište, ili na drugoj slici možda je sretna i ova maèja obitelj: skupa su po cijeli dan i noæ, ne odvajaju se, nemaju auto, ali imaju parkirališnog prostora. 

Pokušajmo u sebi razbistriti vlastitim minutama sliène odgovore ŠTO MISLE MAÈKE S OVE DVIJE SLIKE. 

DA bi smo se dijelom razumjeli, evo i stihova velikog prijatelja maèaka i Korèule profesora Anta Kozine iz Slavonskog broda, kad je vidio ove dvije slike odmah je izdiktiro stihove o maèku Marku (Sluèajno ime radi rime, a ne radi Marka Pola èije ime mnogi svojataju): 

Spakovao Marko klopu i krenuo u Europu,
brzim vlakom u Njemaèku-da dovede novu maèku.
Posjetio poslovnicu (Kantun Tours) = Nabavio putovnicu.
Ako krene do Pariza, dobro doðe nova viza!
I putuje tika taka na vagonu brzog vlaka,
u novome puloveru ka velikom Hanoveru.
Tamo dame kad putuju vode pasa ili kuju,
ili za ruku malog bracu, Niti jedan nema macu.
Misli Marko, Bože prosti ?? tu se jedu samo kosti.
On je maèak ne idiot- Što æe njemu pasji život.
Brže bolje iz svijeta leti doma ko raketa,
Domaæe mu pašu maèke i gospodske i seljaèke.

 

 

Active Image 

 

Active Image

 


Tekst (bez pjesme) uz snimak : Niko Periæ

Pošalji dalje: