Izgradnja dva znaèajna objekta

Potpisivanje UgovoraU Gradskoj vijeænici Korèule potpisan je ugovor o izgradnji lukobrana  te ureðenju luke Zavalatica koja pripada MO Èara na otoku Korèuli. Ugovor su potpisali Branko Baèiæ državni tajnik u Ministarstvu…

KORÈULA – U Gradskoj vijeænici Korèule potpisan je ugovor o izgradnji lukobrana  te ureðenju luke Zavalatica koja pripada MO Èara na otoku Korèuli. Ugovor su potpisali Branko Baèiæ državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te ravnatelj Županijske Luèke uprave Korèula Vedran Lelekoviæ.

Sporazumom je utvrðeno zajednièko financiranju sanacije i rekonstrukcije luke Zavalatica u iznosu od 7 milijuna kuna, u kojem æe Ministarstvo sudjelovati sa 6, a luèka uprava sa 1 milijun kuna.  Luka u Zavalatici je od izuzetne gospodarske i turistièke važnosti koliko za Èaru toliko i za cijeli otok Korèulu i županiju Dubrovaèko-neretvansku, jer je sagraðena u doba Austrije, kada je imala i znaèajnu ulogu kao izvozna vinska luka. Stanje lukobrana, rive i cijele luke je zadnjih desetak godina zabrinjavajuæe uz prijetnju urušavanja, kazao je Branko Baèiæ.   

Danas Èara zahvaljujuæi zamahu vinogradarstva i maslinarstva te raznolikoj kuænoj radinosti skupa s ribarstvom brzo mijenja fizionomiju u kojoj turizam ima najbrži tempo razvoja, što je i glavnina zarade obiteljima, i dok se ne izgradi luka , turistièkim je plovilima smanjena sigurna moguænost uplovljavanja i boravka u luci.  

Zbog toga je ministarstvo uvažilo višegodišnje pritužbe otoèana, i radovi bi nakon završenog natjeèaja uskoro mogli zapoèeti.  

Državni tajnik za more BRANKO BAÈIÆ potpisao je i dodatak Sporazuma o zajednièkom financiranju izgradnje natkrivenog plivaèkog bazena u gradu Korèuli. Navedeni sporazum Baèiæ je potpisao sa zamjenikom županice Dubrovaèko-neretvanske županije Ivom Karamatiæem i gradonaèelnikom Korèule Mirkom Duhoviæem.

Dodatak Sporazuma utvrðuje promijenjene iznose i dinamiku sufinanciranja na naèin da æe izgradnju natkrivenog plivaèkog bazena u gradu Korèuli zajednièki financirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa 27 milijuna kuna, te Županija sa 4 i Grad Korèula sa 9 milijuna kuna.  

Kako je pojasnio državni tajnik Branko Baèiæ, osnovni sporazum o zajednièkom financiranju izgradnje korèulanskog bazena u vrijednosti od 25 milijuna kuna potpisan je prije godinu dana. U svibnju i lipnju ove godine Grad Korèula proveo je javni natjeèaj za izvoðenje radova na kojem je najpovoljnija ponuda uvelike prelazila planiranu vrijednost nabave, pa je postupak javne nabave bio poništen.  

U meðuvremenu je izmijenjena projektna dokumentacija u cilju smanjenja troškova izgradnje. Vlada RH dala je 24. listopada 2008. za taj projekt suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveze na teret sredstava državnog proraèuna za 2009. i 2010. godinu za nove iznose.

 

Potpisivanje Ugovora

Lukobran u Zavalatici

Pošalji dalje: