Demonštrancjun mladega vina

Demonštrancjun mladega vina Po višegodišnjoj tradiciji obilježavanja blagdana sv. Martina korèulani su ove godine skromnije pjevali i èastili „ kolendare „ što je i rezultat nagle pojave moderne tehnologije…

KORÈULA – Po višegodišnjoj tradiciji obilježavanja blagdana sv. Martina korèulani su ove godine skromnije pjevali i èastili „ kolendare „ što je i rezultat nagle pojave moderne tehnologije koja sve više udaljava obièaje od ljudi, koji, barem oni srednje i starije dobi apeliraju da se obièaji moraju èuvati, ali kako? 

Odgovor je dalo društvo za njegovanje obièaja grada Korèule pod imenom Sveti Martin  koji su uspjeli okupiti brojne vinare i amatere, kao i svekoliko puèanstvo na deveti po redu Demonštrancjun mladega vina u Sali hotela Korèula gdje su naveèer na blagdan . Po starom obièaju èašæenja, prièanja viceva i anegdota kao i istinitih dogodovština pojedinih sugraðana koji su tvrdili da je vino lik.

Provalo se je mladoga tek krštenoga vina uz po koju èasicu i staroga. Na kušnji i veselju smo primjetili i turiste koji su se jednako uz nazdravljanje radovali kao i njihovi domaæini. Veèer prije na vižiju Svetoga Martina djeca su u grupama s upaljenim „feraliæima“ obilazili kuæe i pred vratima pjevali himnu Svetoga Martina da bi zatim bili darovani slatkišima i voæem, i sitnim novcem,što je djeci stvaralo zadovoljstvo uz glasnu pohvalo tko je više dobio.Onima domaæinima koji bi ih primili i darovali grupno su zahvaljivali pjevanjem

„Sve Vam reslo, sve Vam cvalo, po sve vike – vika  – Amen „. Onima koji im ne bi otvorili vrata upuæivane su neugodne rijeèi pjesme „Sve Vam reslo, Sve Vam cvalo- I uvik Vam bilo malo“. 

Tekst i snimke: Niko Periæ   

Active Image

 Active Image

Active Image

Pošalji dalje: