Demonštrancjun mladoga vina (2)

Demonštrancjun mladoga vinaTradicionalni deveti po redu «Demonštrancjun mladoga vina» ove je godine u Hotelu Korèula okupio dvadesetak korèulanskih vinara amatera i stotinjak degustatora i znalaca koji su uz sir, slane inèune…

KORÈULA – Tradicionalni deveti po redu «Demonštrancjun mladoga vina» ove je godine u Hotelu Korèula okupio dvadesetak korèulanskih vinara amatera i stotinjak degustatora i znalaca koji su uz sir, slane inèune, peèeno meso, prikle i korèulansku lojenicu probali njihove ovogodišnje mlaðahne bijele i crne uratke – ponajviše plavac mali, pošip i grk.

Dizverðirano vino teklo je èašama, oštrili se crveni nosevi, vrtilo i klimalo glavama, nazdravljalo te uglavnom podizalo palèeve za sva ponuðena vina. U devet godina korèulanski vinari amateri svake godine, to je sad veæ itekako oèito, napreduju u svim elementima vino-proizvodnje – od ukusno dizajniranih boca, èepova i raznovrsnog  etiketiranja, pa naravno do onog najvažnijeg – sve kvalitetnijih uradaka domaæih konoba kojih se ne bi posramili èak ni proizvodi nastali pribranom berbom u vinskim podrumima Èare, Smokvice, Blata…. 

«Pobjednika nema, zapravo pobjednici su svi», rekao je obraæajuæi se prisutnima Miæe Druškoviæ Predsjednik organizatora priredbe Društva za njegovanje i obièaje grada Korèule "Sveti Martin". Potom su svim vinarima amaterima podijeljene prigodne diplome na kojima je ispisana znakovita i mudra besida Korèulanskog Statuta iz 1214.g., koja potvrðuje stoljetnu važnost vina u svakodnevnom životu korèulanskog èovika –  težaka, brodograditelja, ribara …  

«Zabranjuje se uvoz vina na otoku, ali za kuæne potrebe svatko može uvesti po jednu baèvicu. Ukoliko na otoku zavlada nestašica vina, dužna je Komuna odobriti uvoz vina».   

Svoj itekako dobar uradak na kušnju i ovaj je put poslala je teta Štefanija Curaæ, koja je sa svojih 80 i kusur godina bila jedina žena i najstariji vinar uèesnik, a posebno priznanje dodijeljeno je Vanji Viloviæ za njenu ukusnu i odmah razgrabljenu lojenicu.  Na kraju vesele veèeri iz kavane kultnog korèulanskog hotela po tradiciji se zaorila Martinova pisma slaveæi ponovni povratak omiljenijeg narodnog sveca uz onu veæ svim vinarima i ljubiteljima dobre kapljice dobro znanu – «Sve vam raslo sve vam cvalo i nikada vam vina ne nestalo»

Active Image

Pošalji dalje: