Predavanje o arheološkim istraživanjima na lokalitetu Sutivan

Predavanje o arheološkim istraživanjima na lokalitetu Sutivan U nedjelju je lumbarajskom kinu Levant održano predavanje o rezultatima arheoloških istraživanja na lokalitetu Sutivan. Prisutnima se obratila arheologinja Sanda Hanèeviæ, koja je zajedno s dr. Hrvojem Potrebicom rukovodila iskopavanjima….

U nedjelju je lumbarajskom kinu Levant održano predavanje o rezultatima arheoloških istraživanja na lokalitetu Sutivan. Prisutnima se obratila arheologinja Sanda Hanèeviæ, koja je zajedno s dr. Hrvojem Potrebicom rukovodila iskopavanjima. Tijekom izlaganja više je puta spomenuta izvrsnost geografskog položaja Lumbarde.

Èuvajuæi prolaz kroz Pelješki kanal, kojim je od pamtivijeka išla glavna pomorska prometnica, Lumbarda je svojim stanovnicima omoguæavala kontrolu nad plovidbom i trgovinom kroz Jadran. Tu je pogodnost prva iskoristila Issa, osnovavši ovdje svoju koloniju. S razdobljem grèke kolonizacije, zapoèelo je i naseljavanje predjela Sutivan.

Intenzivnija gradnja na ovom podruèju vezuje se uz doba rimske dominacije. Tada je na Sutivanu bilo podignuto naselje od kojeg je do sada istražen samo dio javnog kupališta. Otkriven je i bunar kojim je kaptirana voda iz podzemnih tokova, sustav kanala za dovod i odvod vode te nekoliko objekata nepoznate namjene.

Rimsko-dobno naselje nastavlja živjeti i kroz kasnu antiku, no doživljava odreðene preinake i pregradnje. Sudeæi po nalazima u tom je razdoblju na Sutivanu postojao pustinjaèki samostan kojeg spominju pisani izvori. Na to ukazuje i obližnji toponim Koludrt koji dolazi od rijeèi koludar (= redovnik). Druga faza intenzivnijeg korištenja graðevinskog sklopa na Sutivanu datirana je novcem cara Heraklija (610-641). Zanimljivo je spomenuti da je to isti onaj èuveni car s èijom se vladavinom povezuje doseljenje Hrvata.

Kao i prethodne godine, lokalitet æe biti zatrpan zemljom zbog privremene konzervacije. Krajnji cilj je da nakon što se podruèje u cijelosti istraži, urediti ga za turistièku prezentaciju. Rijeè je o dugoroènom projektu kojeg bi trebalo pratiti i osnivanje Zavièajne zbirke u Lumbardi.

 

Predavanje o arheološkim istraživanjima na lokalitetu Sutivan

Pošalji dalje: