HOP stiže u Korèulu

Smiljana Matijaca na radnom stolu drži neobiènu poštansku pošiljku s bocom i u njoj pisani poziv.Kao prièom iz Biblije o poruci u boci ovih je dana poštar donio Smiljani Matijaca iz Korèule(vlasnica obrta za proizvodnju slastica CUKARIN) pošiljku od Ministarstva mora,prometa i infrastrukture RH…

Kao prièom iz Biblije o poruci u boci ovih je dana poštar donio Smiljani Matijaca iz Korèule(vlasnica obrta za proizvodnju slastica CUKARIN) pošiljku od Ministarstva mora,prometa i infrastrukture RH u kojoj je bila staklena boca i u njoj poruka s potpisom ministra Božidara Kalmete:

Izuzetna nam je èast i zadovoljstvo pozvati Vas na sveèanost dodjele oznake „  Hrvatski otoèni proizvod„ u utorak,25.studenoga 2008. u 16,30 sati u hotelu „Neptun-Istra „ Brijuni u okviru kojeg æemo otoènim proizvoðaèima dodijeliti maketu i plaketu za 2008. godinu“. 

To je priznanje koje se dodjeljuje u cilju poticanja i razvoja otoène proizvodnje kroz prepoznatljivost i jaèanje konkurentnosti otoènih proizvoda na tržištu, koji moraju ispunjavati i zakonske propise, da su nastali  tradicijskim i inovativnim proizvodima kao rezultat otoène tradicije, razvojno-istraživaèkog rada, inovacije i invencije èija razina kvalitete mora biti mjerljiva, uz to i kao „ekološki proizvod", tradicionalnog ugleda“. 

Smiljana Matijaca skromna domaæica isticala se je u obiteljskom spremanju slastica u stilu „ iz bakine kuhinje“.

Brzo se je proèula, i na nagovor ukuæana ( još kao djevojka ) znala je pripremiti pojedine kolaèe za prijatelje i znance kao poklone pri vjenèanju,feštama pa i crkvenim obredima. Udajom i odgajanjem djece uz muževu plaæu, nagnalo je Smiljanu da svoje proizvode poène i naplaæivati, barem djeci za knjige.

 

I prije 13 godina Smiljana je u prizemnom prostoru roditeljske kuæe otvorila prodavaonicu slastica CUKARIN. Prisjeæa se tadašnjih poèetaka, prva je na èepove boca prirodne otoèke „travarice“ ugravirala Hrvatski grb, u vrijeme kad se je za ime Hrvatska plaæalo ljudskim životima. U Domovinskom ratu njezini su cukarini, klašuni, bruštulani mindoli, više puta kao poklon bili na stolovima mnogih prognanika i izbjeglica.

Razvojem poslijeratnog turizma proizvodnja se je poveæala( po cijelu noæ radila je cijela obitelj) i turisti su prvi poèeli kupovati proizvode Cukarina, pa ih nosili i kuæi kao slatki suvenir.Poèele su stizati zahvalne razglednice iz cijeloga svijeta, pa i traženje pojedinih recepta za spremanje slatkih zalogaja.

 

Nije im bilo lako pomoæi, kaže Smiljana. Osim genetske tajnosti, tu su i pojedine otoèke biljke kojih nema nigdje nego na otoku Korèuli i susjednom Pelješcu.   Nedavno je svoju prodavaonicu proširila i proizvodnjom slastica „ na oko posjetiteljima“ koji bi jedva doèekali da provaju proizvod još topli i peèen u kuhinji prodavaonice.

Zato su njezini stari recepti i doživjeli ovo priznanje Hrvatskog otoèkog proizvoda koji se prodaje i u Zagrebu. Tako æe ubuduæe uz vizualnu oznaku kvalitete HOP  Smiljanine cukarine, klašune, amarete, bombice Marko Polo, harubice, mirisne rakije od ruža, kora od limuna i naranèi, rogaèa, koji po svemu pripadaju korèulanskom podneblju znati izbirljivije tržište, u èijim se zaštiæenim proizvodima pronalaze i osjeæaju lokalni nazivi, mirisi i okusi koji su ocijenjeni izvrsnošæu i kvalitetom kao autohtoni otoèni proizvodi, a s ciljem njihovog razvoja i daljnjeg plasmana postali i tradicijski turistièki proizvod, pa i slatki suvenir.

 

Smiljana Matijaca na radnom stolu drži neobiènu poštansku pošiljku s bocom i u njoj pisani poziv.

Pošalji dalje: