Blanka Orhanoviæ naj-èitatelj

Blanka Orhanoviæ Završetkom manifestacije Mjesec hrvatske knjige Narodna knjižnica Orebiæ proglasila je svog naj-èitatelja godine u kategoriji djece osnovnoškolskog uzrasta. To je uèenica 6.b razreda Osnovne škole Petra Šegedina u Orebiæu Blanka Orhanoviæ

Završetkom manifestacije Mjesec hrvatske knjige Narodna knjižnica Orebiæ proglasila je svog naj-èitatelja godine u kategoriji djece osnovnoškolskog uzrasta. To je uèenica 6.b razreda Osnovne škole Petra Šegedina u Orebiæu Blanka Orhanoviæ koja je u protekloj godini proèitala èak 160 knjiga.

Knjigama sam jednostavno opèinjena, jer one me mogu odvesti u predjele, krajeve  i svjetove dalje i od èovjekove mašte. Teško mi je izabrati najbolje knjige koje sam do sada proèitala , ali iz mnoštva spomenuti æu tek neke naslove    Sumrak, Harry Potter, Princezine dnevnike… – rekla je dvanaestogodišnja odlikašica na prijemu kod opæinskog naèelnika Tonka Jurjeviæa koji joj je uz èestitke uruèio i prigodne poklone – MP3 player i naravno pogaðate – knjige !

Active Image

Pošalji dalje: