Priznanje pjesniku Duhoviæu

Srðan Duhoviæ Korèulanski pjesnik Srðan Duhoviæ iz Žrnova doživio je veliko priznanje uz prijevod njegove zbirke pjesama ŽIVOT U SJENI na makedonski jezik, nakon nedavnog prijevoda na slovenski…

Korèulanski pjesnik Srðan Duhoviæ iz Žrnova doživio je veliko priznanje uz prijevod njegove zbirke pjesama ŽIVOT U SJENI na makedonski jezik, nakon nedavnog prijevoda na slovenski.

Veæ nakon objavljivanja njegove zbirke u Korèuli 1999. godine njegove su pjesme nadmašile prethodne tri zbirke, jer je ova ŽIVOT U SJENI  bila predstavljena u Sloveniji na meðunarodnom susretu POEZIJA i VINO – MEDANA 1999.  

Tada se je Duhoviæ prepoznao kao zavièajni pjesnik koji svoje stihove piše iz tradicije i zemljopisnog položaja svoga zavièaja. Osim toga  velikan hrvatske književnosti Petar Šegedin (rodio se u Žrnovu) pisao je o svom mlaðem „kolegi „ kao i drugi istaknuti književnici i književni kritièari : Luko Paljetak, Ivan Panðiæ, Tonko Maroeviæ,Živan Filippi, a posebno Goran Kalogjera koji je Duhoviæu i pomogao da njegove zbirke pjesama postanu dio suvremene hrvatske poezije.  

Nakon povratka iz Rijeke Srðan Duhoviæ prièa,da je Makedonsko kulturno društvo „Ilinden“ u suradnji s Hrvatskim književnim društvom iz Rijeke predstavilo spomenutu zbirku na makedonski jezik.Promotori su bili profesor književnosti dr.sc. Goran Kalogjera (roðen u Korèuli) i njegov prijatelj i kolega( autor prijevoda ) prof.dr.sc. Vasil Tocinovski koji je i èitao Duhoviæeve stihove na makedonskom jeziku, te na hrvatskom jeziku rijeèka pjesnikinja Vesna Miculiniæ Prešnjak, dok je njegovu poetsku veèer obogatio obiteljski makedonski kvartet Veljak.  

Srðan Duhoviæ kaže da je to bila veèer veæa od svih njegovih oèekivanja, jer su svi sudionici promocije sudjelovali i scenskim naèinom glumeæi njegove dogaðaje iz Života u sjeni.  

 

Srðan Duhoviæ

  Tekst i snimak :Niko Periæ

Pošalji dalje: