Cukarinu oznaka Hrvatski otoèni proizvod

Smiljana MatijacaSmiljana Matijaca i njen veæ nadaleko poznati obrt «Cukarin» dobili su još jedno vrijedno priznanje. Smiljanini slatki proizvodi tradicionalni kolaèi – korèulanski cukarini, klašuni, amareta, harubice i Marko…

Smiljana Matijaca i njen veæ nadaleko poznati obrt «Cukarin» dobili su još jedno vrijedno priznanje. Smiljanini slatki proizvodi tradicionalni kolaèi – korèulanski cukarini, klašuni, amareta, harubice i Marko Polo bombice dobile su oznaku Hrvatski otoèni proizvod (HOP). Plaketu i kamenu maketu sa ugraviranom oznakom Hrvatskog otoènog proizvoda uruèio joj je ministar Božidar Kalmeta na sveèanosti održanoj 25.studenog na Brijunima. 

Oznakom Hrvatski otoèni proizvod želi se zaštiti autohtonost i poticati razvoj otoène proizvodnje, razina kvalitete proizvoda koji su iskljuèivo plod otoène tradicije s ciljem boljeg plasmana na stranom i domaæem tržištu.

Pravo uporabe oznake HOP stjeèe se ugovorom izmeðu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatske gospodarske komore i korisnika u trajanju od tri godine, nakon èega slijedi nova  provjera i dokazivanje kvalitete, te eventualno ponovno dobivanje iste oznake.

Na Brijunima je oznaku HOP za 2008.g. dobilo  samo 18 otoèkih proizvoðaèa, za ukupno 57 proizvoda. Smiljanin «Cukarin» i njezini korèulanski kolaèi ove su godine jedini dobitnici iz Dubrovaèko neretvanske županije meðu slasticama i za sada jedini u Korèuli koji posjeduju ovu prestižnu oznaku. Èestitamo!

Nenad Kosoviæ

 Smiljana Matijaca

Pošalji dalje: