Uspjeh uèenika iz Žrnova

Uspjeh uèenika iz ŽrnovaU Zagrebu je u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ održan 15-ti Hrvatski djeèji festival pod nazivom DJECA NOSE SVJETOVE NA  DLANU, u organizaciji Udruge hrvatski djeèji festival i Ministarstva znanosti…

Active ImageU Zagrebu je u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ održan 15-ti Hrvatski djeèji festival pod nazivom DJECA NOSE SVJETOVE NA  DLANU, u organizaciji Udruge hrvatski djeèji festival i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Prema rijeèima Ante Radovanoviæa „Bjonda“ ravnatelja OŠ „Ante Curaè-Pinjac“ iz Žrnova na otoku Korèuli njihovi su uèenici ponovo dobili nagrade kao najbolji: uz svoga mentora profesora Iliju Mijatoviæa su Marija Radovanoviæ (VI. razred za pjesmu Bura), Katarina Šain (VIII. razred za pjesmu Ako djece ne bude), dok je Ante Cebalo, (V. razred) pohvaljen za najbolji likovni rad sa svojim mentorom prof. Ante Radovanoviæ-Bjondo pod nazivom „More pamti, more traje“.

Ova se škola dièi pozdravnim rijeèima glavne organizatorice ovoga festivala, profesorice Zorica Klinžiæ:

„Kada su u pitanju literarni radovi Osnovne škole iz Žrnova uvijek nas ponovo šarmira i zapravo približi nam ne samo Žrnovo nego i sve treptaje djeèje duše, zapravo naèin na koji pišete i obraðuju sitne male teme, bez obzira je li to mali kaiæ, je li to neka napuštenost otoka na kome zapravo sve se polako gasi i kad jedno mlado stvorenje, koje je u osmom razredu, govori da je sve manje ljudi na otoku, onda je to zaista nešto što pokazuje veliku osviještenost tih ljudi.

Drago mi je što se nalazimo ovdje, uvjerena sam da æete i dalje napredovati jer pratim sve natjeèaje,( Dobrojutro more, Lidrano), vidim da vaši uèenici postižu visoke rezultate i zapravo vi ste dokaz da su prosvjetari u takvim manjim sredinama luèonoše. Ja vam zavidim jer imate više moguænosti pružiti cijele sebe toj djeci i zapravo se djeca i  njihove kreativnosti nekako spajaju. Ja bih rekla da se vi zrcalite u toj djeci, svi vi koji tako pošteno radite.“

U ime prosudbenoga povjerenstva za likovna ostvarenja rekla je profesorica Dijana Nazor:“ Likovni rad, slika MORE PAMTI, MORE TRAJE… autor je Ante Cebalo, V., razred, iz Osnovne škole Žrnovo, voditelj je Ante Radovanoviæ Bjondo, koji, moram priznati, puno puta se pojavljuje kao mentor  nagraðenih radova.

Ovaj rad na jedan vrlo jednostavan i svjež naèin doèarava more koristeæi lokalni ton plave i zelene boje te akromatske tonove sive. Lokalna boja je stvarna boja predmeta, kao na primjer plavo nebo ili kao što vidimo prikazano more. Pod utjecajem svjetla, lokalna boja se mijenja, na slici je uvjerljivo doèarana atmosfera valovitoga mora. Na ovom radu je prisutna tišina kao da je rad naslikan u jednomu dahu, nekoga koji èesto ima priliku vidjeti i doživjeti more. Niko Periæ

Na slici su nagraðeni uèenici iz OŠ u Žrnovu. Sliku je dao uz odobrenje za objavljivanje ravnatelj škole.

 

Pošalji dalje: