U Pupnatskoj luci spašena glavata želva

U Pupnatskoj luci spašena glavata želva Zahvaljujuæi Niku Breèiæu i njegovoj supruzi Franici u Pupnatskoj Luci je od sigurnog ugibanja spašena je još jedna glavata želva. Breèièi su u subotu poslijepodne na žalu  pronašli 60-tak …

PUPNATSKA LUKA – Zahvaljujuæi Niku Breèiæu i njegovoj supruzi Franici u Pupnatskoj Luci je od sigurnog ugibanja spašena je još jedna glavata želva. Breèièi su u subotu poslijepodne na žalu  pronašli 60-tak centimetara dugi i 10-tak kilograma težak primjerak ove ugrožene i Zakonom zaštiæene morske vrste.

„Bila je prekrivena morskim žalom kojeg je nanijelo jako jugo, pravo je èudo kako je preživjela, a primijetili smo je samo zahvaljujuæi pomicanju dvaju senjala i bokuna ribarske mreže u koju se zapetljala“, rekao nam je Niko koji se nemalo iznenadio kad je otkrio da kornjaèa nema prednju desnu peraju, a stražnja joj desna visi.

Pupnatski zet iz Metkoviæa, inaèe umirovljeni nastavnik biologije, kornjaèu je smjestio je u kamenicu sa morskom vodom, te preko policije obavijestio našeg Korèulanina Dr. Vlada Onofria iz Oceanografskog instituta u Dubrovniku koji je po dolasku u Pupnatsku luku  utvrdio da se zapravo radi o kornjaèi koja veæ duže vrijeme živi bez jedne prednje peraje.

Hitno je prebaèena je u Mali Ston u Vilu Koruna vlasnika Sveta Pejiæa, u èiji je bazen spas od ugibanja pronašlo veæ osam glavatih želvi! Za vrijeme rehabilitacije kornjaèi æe se napraviti potrebna morfometrijska mjerenja, markirati æe se, a potom æe ponovno biti vraæena u more.

Da oporavak ne bi trebao dugo trajati, dokazuje i to što je nakon smještaju u bazen Vile Korune odmah navalila na ponuðenu joj slasnu veèeru – školjke i gavune!

 

Active Image

Pošalji dalje: