Sokol ptica Marka Pola

Active ImageMjesec Hrvatske knjige je iza nas.Korèula se može podièiti da se velikom aktivnošæu nastavlja druženje s novim knjigama, izložbama, predavanjima, svejedno, dali Gradska knjižnica, Matica Hrvatska…

Korèula – Mjesec Hrvatske knjige je iza nas.Korèula se može podièiti da se velikom aktivnošæu nastavlja druženje s novim knjigama, izložbama, predavanjima, svejedno, dali Gradska knjižnica, Matica Hrvatska (oni su vodeæi) ili neka druga institucija pokušavaju predstaviti korèulanima nova izdanja.

Gotovo svaki tjedan po neko novo prijateljstvu, jer ne kaže se za ništa da je knjiga najveæi prijatelj. Prateæi to zadovoljstvo, doživjeli smo u petak (12. prosinca 2008.) u atriju Doma kulture uz pomoæ Ogranka MH Korèula predstavljanje knjige SOKOL PTICA MARKA POLA akademskog slikara i pedagoga i velikog Markopoliste Branka Vujanoviæa, koji je nedavno objavio i Lucidar Marka Pola, po ocjeni kritièara dosad jedan od najbogatijih i najopsežnijih priloga o slavnom moreplovcu i svjetskom putniku podrijetlom iz Korèule.  

Ipak, ova veèer u Korèuli protekla je na upoznavanju Sokola ptice kao simbola hrabrosti, jaèine i volje, jer je prof. Vujanoviæ svojim najnovijim istraživanjima otkrio puno podataka, ilustracija i kamenih odlomaka, detalji drvoreza, posveæenih Sokolu i Marku Polu. 

Koliko god sami korèulani poznavali podatke o svom najpoznatijem pretku, njegov istraživaè Branko Vujanoviæ je iznio do sada nepoznate pojedinosti koje su izazvale i ostale svjetske istraživaèe života i djela Marka Pola koji je prvi Europljanin donio u Europu do tada nepoznate podatke iz Dalekog istoka. Struèno i zanimljivo, (za obièni puk) prof. Vujanoviæ je prièao i prikazivao na ekranu Polov život, boravak u Kini kod cara Kublai kana, Markove  doživljaje kao istraživaèa, te usporedbe sliènosti  Korèule ( gdje je Marko Polo roðen  (1254) i Venecije (gdje je živio i umro  i sahranjen 8.01.1324.), posebno arhitektonsko bogatstvo, obièaje, kuæe obitelji Polo, Markova putovanja, sudjelovanje u pomorskoj bitci u kojoj je branio tada svoju Venecijansku Korèulu, pa Knjigu o èudesima svijeta. 

Branko Vujanoviæ je više puta i apelom i upozorenjem rekao da bi Korèula trebala imati èešæe što kvalitetnije kontakte s Venecijom i Kinom, kako bi se  dodatno mogli pronaæi podaci o Marku Polu, jer nažalost obitelj Polo je za svoje zasluge u ratu s Genovom dobila mletaèko plemstvo, ali je u kasnijim stoljeæima nestalo, kao i Markov grob u crkvi San Lorenzo, a obiteljska kuæa u Veneciji je napravila mjesto kazalištu Malibran (što je svojim fotografijama prikazao prof Vujanoviæ. Isto tako njegova Korèula mora imati više prepoznatljivosti i uspomena na ovog velikog putnika.

Kako je izdvojeno ova veèer bila posveæena Sokolu, prof Vujanoviæ je iznio puno zanimljivosti o ovoj ptici koja se pronalazi u mnogim spisima i graðevinama, jer je Marko Polo bio veliki ljubitelj ptica (prikazana i krletka iz 13 stoljeæa) posebno sokolova èije su ilustracije takoðer prikazane, kao i slike lovaca sokolara.  

Autor u knjizi govori da dosadašnji heraldièki znak na zastavi i grbu Polovih nije onaj s tri crne ptice na plavoj podlozi koje simboliziraju tri brata Pola, veæ primjerenijim smatra znak sokola i zeca, isklesanih na jednoj venecijanskoj kuli u bijelome mramoru, gdje je Polov sokol simbol sunca i junaštva, a zec kukavièluka.

Sve u stilu plovidbi i putovanja Marka Pola, doktor Lovro Šteka je u ime Ogranka Matice Hrvatske rekao „Da je Branko Vujanoviæ sokol, brzo bi došao do Korèule“, ovako ni Marko Polo ni sokolarstvo nisu mogli pomoæi da doðe što prije iz Zagreba jer toga dana nije plovio katamaran iz Splita prema Korèuli.

Tekst i snimak: Niko Periæ

Pošalji dalje: