Skupština Turistièke zajednice

Active ImageU hotelu „Korèula“ održana je sjednica Skupštine Turistièke zajednice Grada Korèule na kojoj je predsjednik Mihajlo Grgiæ iznio karakteristike ovogodišnjeg turistièkog prometa uz…

U hotelu „Korèula“ održana je sjednica Skupštine Turistièke zajednice Grada Korèule na kojoj je predsjednik Mihajlo Grgiæ iznio karakteristike ovogodišnjeg turistièkog prometa uz prijedlog Programa rada za slijedeæu godinu.

Isto tako je usvojen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za ovu i slijedeæu turistièku godinu.

Kroz podatke za ovu godinu upozorava pad korištenja hotelskih kapaciteta u našoj županiji za 250 tisuæa noæenja, gdje je izražen i pad individualne potražnje koji je posebno pogodio Korèulu u drugom dijelu sezone.

U sveukupnim smještajnim kapacitetima vodeæu ulogu su zadržala tržišta Njemaèke,Slovenije i Velike Britanije, dok su poražavajuæi podaci Italije za 19 posto manje, kao i Èeške za 15 posto, te domaæih gostiju za 5 posto manje u odnosu na 2007. godinu. To je rezultiralo i podatak da je TZ Korèule iz planiranih ovogodišnjih prihoda od 2.150.000,oo do 24. studenoga ove godine ostvarila prihod od 1.749.950,39 kn, ili:

Boravišna pristojba od plana za ovu godinu 1.550.000,oo uz ostvarenje od 1.002.435,10, kao i ostali manji prihodi od planiranih ( turistièka èlanarina,prihodi od kuæe Marka Pola, dok je zanimljiv podatak da je za ovu godinu bilo planirano od sponzora i drugih donacija uprihoditi sto tisuæa kuna, raèun pokazuje 1.022,39.uz napomenu da i svjetska turistièka kretanja kazuju krizu kroz smanjenje turistièke potražnje u narednoj godini, što æe se posebno odraziti kod nas.Broj putovanja æe biti manji, dužina boravka kraæa uz prednost bližim destinacijama, te æe sve više turista odmor tražiti u vlastitoj zemlji. Prihodi TZ Korèule se planiraju za 2009. od 15 posto manje nego ove 2008.

Ipak, usvojeni program rada za 2009. godinu pokazuje volju TZ i Gradske uprave da se poboljšaju nedostaci na koje ukazuje veæi broj gostiju. Uz zajednièke strateške ciljeve hrvatskog turizma i zadaæa u našoj županiji, TZ Grada Korèule æe poboljšati kvalitetu ureðenja mjesta u okviru akcije Volim Hrvatsku, nastaviti postavljanje signalizacije,efikasnije regulacije prometa,poveæanje stupnja korištenja kapaciteta u privatnom smještaju, kroz turistièki marketing i nove kulturno zabavne sadržaje.

Direktor HTP „Korèule“ Jure Vlašiæ je upozorio na loše veze Korèule s kopnom usporedivši gotovo sve naše otoke koji imaju izravne brodske veze s Italijom a Korèula je neæe imati ni dogodine. Osim toga, rekao je Vlašiæ, autocesta do Ravèe stvara izvanredne uvjete za Korèulu koja bi trebala imati brži i moderniji trajekt, nažalost dogodine je i ta linija upitna.

Tako æe se sigurno još više smanjiti turisti iz Španjolske i Italije, jer kad doðu zrakoplovom u Dubrovnik ili Split moraju èekati po cijeli dan do polaska prema odredištu, jer oni veliki touroperatori odustaju a oni manji neæe prihvatiti taxi usluge koje su i onako skupe, upozorio je Jure Vlašiæ, zatraživši od Grada i Gradske TZ zajednièku zadaæu da se skupa s županijskom i nacionalnom zajednicom pronaðe rješenje.

Gradonaèelnik Korèule Mirko Duhoviæ je kazao da bi turistièku zajednicu više trebalo iskoristiti za privatni sektor i obrtnike. Centralno parkiralište je u èekanju kao i projekt Marko Polo.Napomenuo ja da je Grad uputio zahtjev nadležnom ministarstvu za poveæani broj linija katamarana u dane vikenda kao i trajektnu liniju do Drvenika. Plaže su nažalost veliki problem, i one se po njegovim rijeèima moraju redovito èistiti i ureðivati s dodatnim pomagalima. Isto tako nedostaje dogovora s franjevcima oko Badije.

Èlan turistièkog vijeæa Aljoša Milat je dao informaciju o izmjenama zakona gdje turistièka zajednica treba izvršiti organizacijske novine.Tako se može baviti komercijalnim poslovima u mjestima gdje ne postoji takva djelatnost.Propisuje se da æe TZ moæi upravljati i objektima koji su u turistièkoj ponudi nekoga mjesta.

U organizaciji cijeloga sustava dolazi do velikih novosti , rekao je Milat spomenuvši hijerarhijsku vezu meðu zajednicama od nacionalne do lokalne.U buduæe æe gradonaèelnik biti predsjednik TZ Grada,dok æe u županijskoj predsjednik biti župan,a u HTZ ministar.Isto tako novim je zakonom moguæe formirati samo jednu TZ na otoku Korèuli u kojoj æe po najjaèoj turistièkoj strukturi pojedina lokalna samouprava imati svoje predstavnike.

 

Active Image
Pošalji dalje: