Lumbardi kristalna statua Put

Active ImageTuristièka zajednice opæine Lumbarda ovogodišnji je dobitnik kristalne statue „Put“ za najbolji opæi turistièko-promidžbeni tiskani materijal koje dodjeljuje Poslovno turistièka…

Turistièka zajednice opæine Lumbarda ovogodišnji je dobitnik kristalne statue „Put“ za najbolji opæi turistièko-promidžbeni tiskani materijal koje dodjeljuje Poslovno turistièka burza „Put“ i turistièko promidžbena agencija Vall iz Varaždina.

Uz tu nagradu  Lumbarðani su osvojili i Diplomu za drugo mjesto u kategoriji turistièkog plakata.

Kako je rekla Predsjednica TZ Lumbarde Maja Cebalo, prvonagraðeni promidžbeni materijal njihove opæine ove je godine napravljen u suradnji sa našim poznatim struènjacima – dizajnerom Boris Ljubièiæem i fotografom Ivom Pervanom. Na ovogodišnjem natjeèaju bila su prijavljena 52 turistièko promidžbena rada iz èitave Hrvatske u sedam razlièitih kategorija.

Svi nagraðeni radovi i oni iz užeg izbora bili su izloženi su na ovogodišnjoj Turistièkoj burzi „PUT“ koja je održana u Šibeniku, a tijekom slijedeæe godine  predstaviti æe se i u èasopisu „Way to Croatia“.

Active Image

Pošalji dalje: