Crveni križ Korèule

Active ImageU razredu Srednje škole u Korèuli (Pod Svetim Antunom) održana je izborna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Korèule na kojoj je usvojeno izvješæe o radu za 2007, te…

U razredu Srednje škole u Korèuli (Pod Svetim Antunom) održana je izborna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Korèule na kojoj je usvojeno izvješæe o radu za 2007, te dijelom za 2008. godinu, nakon èega je ponovno ukazano povjerenje dr. Davoru Peniæu izborom za  predsjednika.

Izabrano je i 7 èlanova upravnog Odbora društva (Davor Peniæ, Ranko Klisura, Ivica Žakniæ, Tonæi Padovan, Marija Pecotiæ, Zoja Ivanoviæ i Asja Perèiæ) dok æe ovo društvo  u Hrvatskom Crvenom Križu predstavljati Ivica Žakniæ, uz Davora Peniæa i Ranka Klisuru u županijskom društvu.

Do izbora novog (starog) predsjednika sjednicu je vodila Ivica Žakniæ, zatim predsjednik Davor Peniæ uz brojne podatke ravnateljice Marijane Milat.

Izneseni i usvojeni podaci govore o brojnim aktivnostima društva, kao ono najvrjednije na prikupljanju krvi za potrebe transfuzija u Splitu i Dubrovniku.

Tako su  u 11 akcija prikupljanja krvi (4 Korèula, 2 Orebiæ, 3 Blato, i 2 u Veloj luci) prikupljene doze krvi svrstale ovo društvo meðu najbolje u Hrvatskoj, uz podatak da je u Korèuli bilo prikupljeno 287 doza, u Orebiæu 75, Blatu 253, i Veloj luci 118 doza. Za tako dobre rezultate uruèena su priznanja darivateljima.    

I što je najvažnije  broj darivatelja je u porastu osobito mladih. Uz ove djelatnosti, društvo je u 2007. educiralo obukom 159 kandidata za pružanje prve pomoæi , dok se obuka redovito provodi u OŠ i Srednjim školama.

Kroz savjetovalište za prevenciju ovisnosti i kluba lijeèenih alkoholièara njih je 15 dolazilo redovito na skupne sastanke, kao i petorica iz ovisnosti o opojnim drogama i pušenju. Klub inaèe radi u pogoršanim uvjetima jer ovisnici moraju sami plaæati troškove putovanja. Nažalost opæedruštvena klima istièe ispijanje alkohola kao prihvatljivo.Društvo je ipak uspjelo okupljati obitelji alkoholièara što se je u odnosu na individualne tretmane pokazalo puno efikasnije uz dobru suradnju s obiteljskim lijeènicima i specijalistima i Centrom za socijalnu skrb.

Ocijenjen je i dobar rad službe traženja. Ovo je društvo imalo i mnoge aktivnosti u podruèju socijalnog rada na podjeli obiteljskih paketa , odjeæe i obuæe, akcijom za djecu  i sliènim solidarnostima kroz pomoæ i drugim sredinama i društvima.

Bez volontera i ljudi dobre volje i humanosti društvo sigurno ne bi bilo dobro ocjenjeno, èulo se na skupštini, s tim više što Gradsko društvo Crvenog križa Korèula djeluje kao jedino s pravnom osobnošæu na podruèju opæina Blato, Lumbarda, Orebiæ, Smokvica i Vela luka i Grada Korèule koji takoðer sponzoriraju pojedine akcije.

Izvješæe o ostvarenim prihodima i rashodima kazuje da je plan za 2007. godinu tražio 260 tisuæa kuna a realizirano je 262.550,12 kuna.

Kroz 2008 i za 2009. godinu ovo društvo nastavlja s planiranim aktivnostima , ali i novim obukama kao : Spašavanje na vodi i ponašanje u sluèaju katastrofa, što æe se financirati predviðenim programom kao i za sve aktivnosti  iz Državnog proraèuna  i proraèuna svih sedam jedinica lokalne samouprave, HZZO i potpora kroz donacije, sponzorstva i socijalne pomoæi.

 

Active Image

Pošalji dalje: