Skupština Udruženja obrtnika Korèula-Lastovo

Active ImageU taverni apartmanskog naselja „LINA“ u Lumbardi, u srijedu je održana redovna godišnja skupština Udruženja obrtnika Korèula-Lastovo. Predstavnici obrtnika iz Korèule, Lumbarde, Smokvice, Blata i Vela Luke…

Active ImageU taverni apartmanskog naselja „LINA“ u Lumbardi, u srijedu je održana redovna godišnja skupština Udruženja obrtnika Korèula-Lastovo. Predstavnici obrtnika iz Korèule, Lumbarde, Smokvice, Blata i Vela Luke jednoglasno su prihvatili Program rada i Financijski proraèun za 2009.

Usvojeni program rada poseban naglasak stavlja na suradnji i razmjeni iskustva sa obrtnièkom Komorom i drugim Udruženjima u županiji, suradnji sa Udruženjem obrtnika iz Velike Gorice i sudjelovanju na „Gastro izložbi Turopolja“, suradnji sa tijelima lokalne uprave i samouprave, državne uprave i drugih institucija koje su bitne za razvoj obrtništva i poduzetništva, te na edukaciji i informiranosti obrtnika.

U proraèunu za 2009. planirano je 230.000,00 Kn prihoda.

Pošalji dalje: