Koncert uèenika Glazbene škole

Koncert uèenika Glazbene školeKorèulanima su danas (subota, 20. prosinac 2008) na najljepši naèin èestitali Božiæ uèenici Osnovne glazbene škole Korèula, koja djeluje kao  podruèno odjeljenje Umjetnièke škole…

Korèulanima su danas (subota, 20. prosinac 2008) na najljepši naèin èestitali Božiæ uèenici Osnovne glazbene škole Korèula, koja djeluje kao  podruèno odjeljenje Umjetnièke škole Luke Sorkoèeviæa u Dubrovniku, koji su u kino dvorani Liburna izveli svoj Božiæni koncert u suradnji s Centrom  za kulturu „Festival Korèula“.

Dvorana je bila popunjena publikom koja je èešæe pljeskom nagraðivala izvoðaèe i njihove profesore: Tihana Penjak (voditeljica škole), Tomo Žerovnik, Laslo Tot, Marisa Petriæ, Ljubica Miloševiæ, Lara Hadlièka, Dora Kamber i Riko Peruèiæ.

Uèenici su prikazali izvanredno steèeno znanje sviranja na svim instrumentima: klavir, violina, gitara, harmonika, mandolina, blok-flauta, klarinet i trublja, uz izvoðenje 34 glazbenih priloga najpoznatijih skladatelja.

Koncert je zapoèeo nastupom najnižeg uzrasta polaznika pripremno poèetnièkog teèaja gdje su se posebno isticale djeèje udaraljke, dok je završetak koncerta pripao mješovitom zboru škole èije je izvoðenje pjesme „Veselje Ti navješæujem „  takoðer pjevanjem popratila oduševljena publika.

A koliko znaèi ova Glazbena škola u Korèuli (osnovana 1995. godine) najbolje pokazuju brojne èestitke ljubitelja glazbe i struènjaka, ali i obiènog puka koji su zahvaljivali voditeljici  Tihani Penjak i njezinim suradnicima, jer su i brojni uèenici  ove škole redoviti sudionici razlièitih gradskih manifestacija, a imali su i zapažene uspjehe izvan škole, mnogi nastupaju u mjesnim glazbama.

Neki su uèenici ove škole dospjeli i završili najviše škole i mogu se podièiti da su svoje znanje dobivali u Korèuli.        

Tekst i snimak : Niko Periæ   

 

Koncert uèenika Glazbene škole

Pošalji dalje: