Djeca za djecu prikupila 18 tisuæa kuna!

Active ImageDvorana «Liburna» u subotu je opet bila premala da primi sve koji su htjeli na 3.tradicionalnu humanitarnu priredbu „Djeca za djecu“ Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Moje sunce“. Prije poèetka svoje priredbe…

Dvorana «Liburna» u subotu je opet bila premala da primi sve koji su htjeli na 3.tradicionalnu humanitarnu priredbu „Djeca za djecu“ Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Moje sunce“. Prije poèetka svoje priredbe djeca sa posebnim potrebama ispred ulaza dvorane prodavala su božiæne poklone i èestitke koje su izradili u svojoj kreativnoj radionici, kao i one koje su dobili na dar od uèenika i djece škola u Žrnovu, Korèuli, Pupnatu i Raèišæu. 

U priredbu nas je uvela dirljiva prièa o invalidnom djeèaku koji je silno želio zaigrati nogomet sa svojim prijateljima, iako su ga njegove fizièke sposobnosti u tome ogranièavale. Uvrštavanje u nogometnu momèadi svojih vršnjaka za njega je bio najveæi moguæi poklon i nešto što æe pamtiti cijeloga života….Istinita  prièa svojom poantom ukazuje svima nama kako djeci sa posebnim potrebama nisu potrebni veliki pokloni, dovoljno im je tek malo svakodnevne pažnje, da ih prihvaæamo onakva kakva jesu, da se prema njima treba odnosimo i ponašamo u svemu jednako kao i sa svom ostalom djecom …

Nakon toga prisutne je pozdravio Željko Nobilo Predsjednik Udruge roditelja djece sa posebnim potrebama «Moje sunce» u kojoj je trenutno 12 djece s podruèja Grada Korèule i 12 sa Pelješca.

Potom je zapoèela priredba s raznovrsnim zabavnim programom – od male moreške, folklora i dalmatinske pjesme, preko ozbiljne glazbe i glume, pa sve do plesnih parova i klasiènog baleta. Nastupili su uèenici iz Osnovne škole „Petra Kanaveliæa“ Korèula, Podruène škole Lumbarde, Osnovne škole „Ante Curaæ Pinjac“ iz Žrnova, djeca Djeèjeg vrtiæa Korèula i Vrtiæa Anðela èuvara Korèula, mali glazbenici iz Umjetnièke škole „L.Sorkoèeviæa“ – podruèno odjeljenje Korèula, ženska klapa „Korkyra“, plesaèi Plesne skupine Mila. Svih oni nagraðeni su dugotrajnim pljeskom prepunog gledališta.

Od dobrovoljnog doprinosa i prodaje božiænih poklona prikupljeno je 18 tisuæa kuna, koje æe se namijeniti nabavi i ugradnji dizala u Osnovnoj školi Petra Kanaveliæa za djecu sa posebnim potrebama. U tu je svrhu od prosinca prošle godine raznim akcijama, humanitarnim koncertima priredbama i prilozima dobrih ljudi prikupljeno veæ oko 120 tisuæa kuna.

«Nedostaje još oko sto tisuæa kuna koje dijelom namjeravamo prikupiti organizacijom ovakvih i sliènih priredbi u razdoblju koje pred nama. Nadamo se da æe se naša djeca poèetak slijedeæe školske godine doèekati uz toliko im potrebno školsko dizalo», rekao nam je Nobilo još jednom zahvalivši djeci i svima koji su pomogli organizaciju priredbe, ali i svim ljudima velikog srca koji pomažu rad Udruge „Moje sunce“.  

Active Image

 

Active Image

Pošalji dalje: