U Korèuli govorio dr. Tomac

Active ImageU organizaciji župnog ureda sv.Marka, veèeras je u Korèuli gostovao dr. Zdravko Tomac politièar i znanstvenik koji je govorio o svom duhovnom putu od ateiste do vjernika, kada je predstavio…

U organizaciji župnog ureda sv.Marka, veèeras je u Korèuli gostovao dr. Zdravko Tomac politièar i znanstvenik koji je govorio o svom duhovnom putu od ateiste do vjernika, kada je predstavio i svoju istoimenu knjigu u kojoj je zabilježio svoja osobna iskustva. 

U ime organizatora tribine, pozdravnim se je rijeèima dr. Tomcu obratio župnik Korèule don Frano Kuraja koji ga je predstavio kao uglednog Hrvatskog politièara,intelektualca,sveuèilišnog profesora,politièkog analitièara, najpoznatijeg èlana nekadašnjeg SKJ, utemeljitelja SDP, bio potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva HR i saborski zastupnik, dok je u novije vrijeme veliki borac za pravdu Boga koji u svojoj knjizi piše: Sretan sam èovjek jer me je obraæenje i iskrena vjera iz nesretnog i pogrešnog èovjeka pretvorila u mirnog i sretnog.  

O životopisu prof. dr. Tomca je nastavio govoriti rektor crkve sv. Vlaha u Dubrovniku don Toma Luèiæ zahvalivši mu na preobraæenju kojim je pozvao svih da ne mogu postojati bez vjere koja èini èovjeka, a dr. Tomac je uz domoljublje i  danas ostao humanist  koji tumaèi da se kroz 10 zapovijedi Božjih rješava sukob dobra i zla u èovjeku i društvu. 

Sam predavaè dr. Zdravko Tomac je priznao da je prije nego što mu se dogodilo obraæenje, poput mnogih drugih intelektualaca, bio svjestan svoje žudnje za spoznajom da je èovjek ponajprije duhovno biæe. Dodao je da mu se dogodila Božja milost što je vjera pobijedila nevjeru u njegovom životu i srcu.  

Još kao mladiæ krenuo sam pogrešnim putem voðen pogrešnim ljudima i idealima, nastavio je svoju istinu preobraæenja od ateiste u vjernika dr. Tomac rijeèima da je još kao mladiæ pokušao raditi vidjevši da bi socijalizam mogao biti nositelj svega najboljega u Jugoslaviji..Smatrao sam da èovjek sam može stvoriti savršeni svijet, bez pomoæi Boga.

Nasuprot kapitalizma, društva nejednakosti i eksploatacije, socijalizam je izgledao kao pravednije društvo. Tijekom života shvatio sam da zlo komunizma i socijalizma proizlazi iz same koncepcije, te da zloèini, diktatura i nasilje nisu odstupanja od ideje, nego njihov naèin ostvarivanja, kazao je Tomac.


Iznoseæi elemente svoga života u kojem drži da su tri kljuèna trenutka, Tomac je kazao da je  doživio i klinièku smrt, te svoj život sada doživljava kao treæu priliku u kojoj je vjeru prihvatio na naèin da prihvaæa i sakramente.

Komentirajuæi  aktualnu politièku situaciju u zemlji Tomac je kazao kako narod u Hrvatskoj samo može izabrati manje zlo, jer apsolutno dobro ne postoji.

Istaknuo je kako je Hrvatska ipak na dobrom putu jer politika ne zna gdje æe nas odvesti ali zna gdje nas neæe vratiti.  Na koncu je kazao kako su bezboštvo i ateizam veliki problem sadašnjice  koji se kriju iza modernog doba. Za komunizam je rekao da mu je bio važan kapital a ne èovjek. Tada je uzdahom potvrdio da se èovjekom može biti samo uz vjeru i dragoga Boga, na što je bio nagraðen velikim aplauzom, kada se je obratio i mladima porukom,da je njihov život Božji dar i da trebaju svoje vrijeme produhoviti promišljanjem o svom životu u kojemu trebaju biti kritièni prema sebi kako bi lakše pozitivno promijenili sebe i društvo.  

Zdravko Tomac je primio i nekoliko kritika nazoènih, po kojima je kao utemeljitelj SDP nastavio put komunizma kojega sada osuðuje. On je priznao da se dijelom osjeæa krivim, te je odgovorio i na pitanje da ovo nije njegova politièka promidžba jer je za njega život politièara završen, ali dok bude mogao pisati æe, svjedoèiti i govoriti da je Hrvatski narod saèuvala vjera i istina. Ne bojim se smrti,vidim smisao života uz Božju pomoæ,veselim se svakom danu i ljudima koji vole i ne daju se kao domoljubi porobiti, rekao je dr. Zdravko Tomac.  

Zamjerio je Hrvatskoj vladi koja u glavnom gradu poštuje ime maršala JNA (ne povijesne liènosti) glavnim trgom s imenom TITA, dok se za trg dr.Franje Tuðmana i ne zna, izvan je svih ljudskosti po kojemu šetaju psi.  

Tekst i snimak : Niko Periæ. 

Active Image

Pošalji dalje: