MNK Lumbarda igra u novim dresovima

Active ImageMalonogometni klub Lumbarda dobio je nove dresove zahvaljujuæi Stipi Gabriæu Jambi. Gabriæ je poznat kao gradonaèelnik Metkoviæa, HSS-ov saborski zastupnik, ali i kao uspješan poduzetnik. 

Malonogometni klub Lumbarda dobio je nove dresove zahvaljujuæi Stipi Gabriæu Jambi. Gabriæ je poznat kao gradonaèelnik Metkoviæa, HSS-ov saborski zastupnik, ali i kao uspješan poduzetnik. 

Jedan je od rijetkih politièara koji se odaziva na donacije i kad god je u moguænosti nastoji pomoæi . Tako je i ovaj put odluèio pomoæi MNK-u „Lumbarda“ i to na naèin da mu je poklonio komplet dresova za juniore i seniore kluba. Ova donacija, na kojoj su zahvalni svi èlanovi MNK-a, veoma je znaèajna za njihov daljnji rad, ali i za  postizanje što boljih rezultata u buduænosti.

Active Image

 

Pošalji dalje: