Hober Djeèjem vrtiæu i osnovnoj školi donirao kontejnere za razvrstavanje otpada

Active ImageNakon prvog postavljanja kontejnera za razvrstavanje otpada na gradskim javnim površinama, KTD Hober je mališanima Djeèjeg vrtiæa na prigodnoj pokladnoj…

Nakon prvog postavljanja kontejnera za razvrstavanje otpada na gradskim javnim površinama, KTD Hober je mališanima Djeèjeg vrtiæa na prigodnoj pokladnoj sveèanosti donirao tri «žabe», a još èetiri mala kontejnera na sveèanoj primopredaji poklonio je i osnovnoj školi Petar Kanaveliæ.

  To je dar vrtiæu i školi s namjerom da djeca od najranije dobi i tijekom svog školovanja razvijaju ljubav prema prirodi, osjeæaj zaštite prirodnog okoliša i ekološku vijest, posebice putem Eko škole koja djeluje kroz vannastavne aktivnosti. Sa osnovnoškolcima smo zbog toga dogovorili organiziranje eko radionica -kaže Marko Milat, direktor KTD Hober.

Inaèe, par dana ranije prije posjeta vrtiæu i školi radnici korèulanskog komunalca postavili su na pet  gradskih lokacija po èetiri kontejnera za  razvrstavanje plastike, limenki, papira i stakla, omoguæivši da otpad ide u postupak daljnje reciklaže. Pored novih kontejnera postavljeni su i koševi za dotrajale  baterije i akumulatore.

Ž. P.

 

Active Image

Pošalji dalje: