Žrnovci „Karonju Bananka“ osudili i spalili

Active Image

Nakon maškarane ophodnje ulicama sela  izložen  pred Domom kulture, krnoval  „Karonja Bananko“ najprije je osuðen a onda i spaljen. Porota ga je proglasila krivim za sve njegove grihe…

Žrnovci „Karonju Bananka“ osudili i spalili jer im je „trkijom“ stisnu cilo misto, odvevši ga na prosjaèki štap

Nakon maškarane ophodnje ulicama sela  izložen  pred Domom kulture, krnoval  „Karonja Bananko“ najprije je osuðen a onda i spaljen.

Porota ga je proglasila krivim za sve njegove grihe: „što je maknu meje slovenske, što je zabrani pušenje unutra, pa Žrnovci moraju fumat vanka priko gaæa, što je stegnu trkajun, pa puèanstvo mora stavljat tirake na gaèe, što je Žrnovce zalati iz prvog stupa, a onda ošega i drugi i sebi skupi drva. Kriv je što je uple prste i u zdravje, pa se za lièit triba prodavat sve terene i još za puno tega.

Žrnovci su prije  osude i spaljivanja krnovala  vezali  210 metara dugom trkijom zgradu Doma Kulture i škole,simbolièno pokazavši da im je „Karonja Bananko“ kaišem stisnu cilo misto, odvevši ga u propast i na prosjaèki štap.

Ž.P

 Active Image

Active Image

Pošalji dalje: