Zadnji skos i egzekucija

Active ImageKako je vrijeme bilo idealno (sunèano i bez vjetra) zasjedanje VISOKOG TRIBUNALA održano je na Spomeniku, gdje se okupio veliki broj graðana, koji su nestrpljivo èekali da èuju pravorijek…

Active ImageKako je vrijeme bilo idealno (sunèano i bez vjetra) zasjedanje VISOKOG TRIBUNALA održano je na Spomeniku, gdje se okupio veliki broj graðana, koji su nestrpljivo èekali da èuju pravorijek Suda, kako bi krivac za sve njihove probleme konaèno dobio zasluženu kaznu.

Toèno po pokladnom protokolu pojavili su se visoki dužnosnici Tribunala i nakon uvodne rijeèi gospodina Kanadera suðenje je zapoèelo.

Optužba je iznijela veoma dobro argumentiranu optužnicu, nakon èega je braniteljski tim zapoèeo sa iznošenjem protuargumenata, no veæ je svima nazoènima bilo jasno da je to nemoguæa misija, jer je oèito da smo svi u banani, da ne upotrijebimo koju težu rijeè.

Prema oèekivanju presuda je glasila: SMRT SPALJIVANJEM, pa se prišlo èitanju posljednje volje optuženika iliti TASTAMENTA. Svima nazoènima je nakon ovoga bilo puno lakše, jer je uglavnom svatko dobio što je zaslužio, iako æe se definitivan sud moæi donijeti nakon što se pregleda snimka.

Povorka se nakon toga zaputila prema mjestu izvršenja egzekucije, što je zbog greške u komunikaciji izmeðu zakonodavnih i izvršnih organa Tribunala, umalo završilo meðunarodnim incidentom.Naime, osuðenik je doveden na Puntin, pri èemu se zaboravilo da je to državna granica, a kako je ZERP suspendiran, skoro smo svi upali u veliku gabulu.Zahvaljujuæi prisebnosti nadležnih –  lokacija je u zadnji èas izmijenjena i time se izbjegao reèeni incident, što bi imalo dugoroène negativne posljedice.

Nakon spaljivanja osuðenika i službenog proglašenja njegove smrti, puèanstvo se razišlo, vidno potreseno prolaznošæu života.

Od izvora bliskih Tribunalu dobili smo uvjeravanja kako æemo materijale sa suðenja dobiti na uvid, u kojem sluèaju æemo ih i Vama, dragi èitatelji podastrijeti. Do tada možemo Vam samo ponuditi nekoliko fotografija sa opisanog dogaðaja.

Ovdje napominjemo, kako su Bonkuloviæi i ovaj put dokazali da su dorasli svom povjesnom poslanju i veseli èinjenica da se njihov duh prenosi na mlade. Bravo!!

Tekst: Pajer, Fotografije: Pajer i T. Andrijiæ

{gallery}022009/krnoval{/gallery}

 

Pošalji dalje: