Klapa Moreška

Active ImageKorèulanska klapa Moreška je iza sebe ostavila dva nosaèa zvuka. EP ploèa (4 pjesme) snimljena je 1972. a 1976. godine klapa je snimila i LP ploèu (14 pjesama). EP je akapela, kao i A strana LP-a, dok je na B strani klapu pratio instrumentalni trio – gitara i dvije mandoline.

Active ImageKorèulanska klapa Moreška je iza sebe ostavila dva nosaèa zvuka.

EP ploèa (4 pjesme) snimljena je 1972. a 1976. godine klapa je snimila i LP ploèu (14 pjesama). EP je akapela, kao i A strana LP-a, dok je na B strani klapu pratio instrumentalni trio – gitara i dvije mandoline.

Kako nisam uspio doæi do originalnih studijskih, magnetofonskih traka, jedini naèin da se saèuvaju ovi snimci bilo je presnimavanje sa ploèa.

Nakon 4 dana restoriranja i remasteriziranja, snimci su napokon u digitalnom formatu, dostupni svim posjetiteljima korèulanskih portala i mogu se skinuti ovdje.

 

KLAPA MOREŠKA – Korèula EP 1972.

A strana

1. Tiha noæ je (narodna – M. Kirhmajer)

2. Korèulo, mili grade moj (M. Kirhmajer – B. Èupiæ)

B strana

1. Bila laja (M. Kirhmajer – R. Gatti)

2. Lipi li je varoš naš (Lj. Stipišiæ – B. Vranicki)

 

Izdavaè: RKUD Moreška – Korèula
Godina izdavanja: 1972.
Originalni medij: Gramofonska ploèa (Vinil)
Restoracija i remasterizacija: Sandro Baèiæ (2008.)

 

KLAPA MOREŠKA – Korèula LP 1976.

A strana

1. Bura je vijala (narodna – D. Fio)

2. Izajdi na prozor (narodna – D. Fio)

3. Gorice zelena (narodna – M. Kirhmajer)

4. Ljeto proðe (narodna – M. Kirhmajer)

5. Ne karaj me, mila mati (narodna – M. Kirhmajer)

6. Boru moj (narodna – M. Kirhmajer)

7. Kad bi srela dušu tvoju (narodna – M. Kirhmajer)

 

B strana

1. Ivanu Klakaru (narodna – M. Kirhmajer)

2. Dijelila se laða (narodna – M. Kirhmajer)

3. Uz ražanj i žmul (A. Nižetiæ – A. Nižetiæ – M. Kirhmajer)

4. Blato u sjeni lipa (K. Milostiæ – A. Nižetiæ – M. Kirhmajer)

5. Prid kuæon ti mindel (narodna – A. Nižetiæ – M. Kirhmajer)

6. Pjesma Jadranu (A. Nizetic – A. Nižetiæ – M. Kirhmajer)

7. Kaleto moja draga (T. Bebiæ – A. Nižetiæ – M. Kirhmajer)

 

Izdavaè: Diskos – Aleksandrovac LPD 821 STEREO

Godina izdavanja: 1976.
Originalni medij: Gramofonska ploèa (Vinil)
Restoracija i remasterizacija: Sandro Baèiæ (2009.)
Èlanovi klape: Aco Pecotiæ, Harold Luèiæ, Mišo Miloviæ, Vjekoslav Fabris, Ivan Prizmiæ, Nede Padovan i Igor Lozica
Instrumentalna pratnja (samo na B strani LP-a): Nikša Bernardi, Rudi Gatti i Boris Mareliæ
Voditelj klape: Mišo Kirhmajer

 

LINK NA FORUMU: http://ikorcula.net/forum/index.php?topic=763.0
DOWNLOAD:  http://rapidshare.com/files/202749946/KLAPA_MORESKA__Korcula.rar

Pošalji dalje: