Puèki misionar padre Drago Kolimbatoviæ

Active ImageNedavno je u Moskvi u veleposlanstvu RH predstavljen ruski prijevod knjige „Moj Bleiburg“, autora sveæenika dominikanca Drage Kolimbatoviæa, da bi prije mjesec dana…

Nedavno je u Moskvi u veleposlanstvu RH predstavljen ruski prijevod knjige „Moj Bleiburg“, autora sveæenika dominikanca Drage Kolimbatoviæa, da bi prije mjesec dana bila predstavljena i druga njegova knjiga pod nazivom „Iz torbe puèkog misionara„ u kojima otac Drago Kolimbatoviæ svjedoèi kako je za vrijeme komunistièkog režima odolijevao neugodnostima i proganjanjem.

Tih, skroman, komunikacijski i ljudski vrlo dobar sugovornik, naš padre Drago služi Bogu, Redu i Narodu u Dominikanskom samostanu u Korèuli, dok se u redu samih Dominikanaca istièe kao uzorni sljedbenik  životnog puta utemeljitelja sv. Dominika.

Njegov put sljedbenika, kao i svih dominikanaca uz dimenziju života molitve, meditacije i kontemplacije, nosi i dimenziju aktivnog života u propovijedanj  i životnoj istini.

Susret s njime, i razgovor obogatio je i moje osobno saznanje s tumaèenjem istine. (Napomena autora teksta). Njegova životna istina kazuje, da je Drago Kolimbatoviæ roðen 1925 u Supetru na otoku Braèu, gdje je završio osnovnu školu, zatim klasiènu gimnaziju u Bolu. (Složio se je s izrekom da je bolje Bol na Braèu, nego bol u srcu). Padre Drago je 1953. postao sveæenik, zareðen u Dubrovniku.

Njegovih 55 godina sveæenièkog i redovnièkog života prošlo je u obavljanju poslova provincijala Hrvatske do uèitelja novaka i župnika.

Prièa nam uz sjeæanja svakog dogaðaja, kako su objavljene njegove knjige: "Moj Bleiburg" je na hrvatskom izišla 2003. godine u izdanju Dominikanske naklade Istina, gdje su sjeæanja s križnog puta u Bleiburgu kao i poslijeratnih poteškoæa s komunistièkim režimom, koju je za hrvatsko èitateljstvo priredio dominikanac Frano Prcela. Ruski naslov knjige glasi "Apostol u jugoslavenskom 'raju'", u prijevodu Larise Saveljeve, a objavljena je u izdavaèkoj kuæi Kajros iz Kijeva. “Moj Bleiburg“ je druga knjiga sjeæanja padre Draga koju je objavila Dominikanska naklada Istina.

Djelo, prema rijeèima biskupa Košiæa, sadrži niz zanimljivih crtica o crkvenim velikanima naše nedavne prošlosti, te opise sudbina malih ljudi. Autor takoðer navodi župe u kojima je bio u misijama. Urednik izdanja, dominikanski provincijal Frano Prcela istaknuo je kako knjiga ne donosi struèni, analitièki tekst, nego se radi o životnoj prièi.

Knjiga sadrži njegova sjeæanja s bleiburškog stradanja sve do povratka na slobodu, gdje je opet kao redovnik i sveæenik nailazio na mnoga uskraæivanja ljudskih prava i vjerskih sloboda od jugoslavenskog komunistièkog režima.

Predstavljanje je izazvalo veliki interes, tako su se u publici našli mnogi studenti s Diplomatske akademije i sveuèilišta Lomonosov, predstavnik ruskog Ministarstva vanjskih poslova, ravnatelj Ruskog katolièkog leksikona, službenik u Nuncijaturi Svete Stolice u Moskvi, Hrvat don Ante Joziæ i mnogi drugi.

Knjigu su predstavili veleposlanik Republike Hrvatske Božo Kovaèeviæ, povjesnièar dr. Sergej Romanenko te dominikanci Marius Vožnjak i Aleksandar Hmelnicki. Tada je padre Drago govorio o nastanku knjige te posebno naglasio zasluge pokojnog kardinala Franje Kuhariæa, koji ga je ustrajno poticao da zapiše svoja blajburška iskustva. Prisutni su nastojali povuæi paralele sa sliènim stradanjima vjernika i drugih za vrijeme komunistièke diktature u Sovjetskom Savezu.

Njegova knjiga "Iz torbe puèkog misionara", je u manje od godine dana doživjela dva izdanja, u kojoj autobiografski opisuje osobne doživljaje tijekom misionarskog djelovanja. Iz te knjige,prema rijeèima zagrebaèkog pomoænog biskupa Vlada Košiæa èita se nazoèna i sveprisutna borba s komunizmom, a glavna znaèajka autobiografskog djela je autorov jak, neslomljiv duh koji se oèituje u njegovim propovijedima, istaknuo je biskup.

Djelo, prema rijeèima biskupa Košiæa, sadrži niz zanimljivih crtica o crkvenim velikanima naše nedavne prošlosti, te opise sudbina malih ljudi. Autor takoðer navodi župe u kojima je bio u misijama. Urednik izdanja, dominikanski provincijal Frano Prcela istaknuo je kako knjiga ne donosi struèni, analitièki tekst, nego se radi o životnoj prièi.

Sjeæanja na dogaðaje iz života, kazao je na predstavljanju fr. Drago, poèeo je pisati na poticaj pokojnog kardinala Franje Kuhariæa. Predstavljajuæi knjigu, zagrebaèki pomoæni biskup Vlado Košiæ rekao je da u njoj èitatelj može naæi puno crtica prave mudrosti te da dovitljivost nalazimo gotovo na svakoj stranici knjige. Recenzent knjige Zdravko Gavran ocijenio je da je štivo èitko, anegdotalne situacije su uvjerljive.

Na pitanje Osjeæa li se Nikolašem, padre Drago je upotrijebio rijeèi legendarnog padre Randa: To pitajte njih….

Ponosni smo što smo dio Korèule, dodao je starješina samostana padre Anto Bobaš.

Napisao i snimio: Niko Periæ  

Active Image

 

 

Pošalji dalje: