Nove prometnice u Pupnatu

Active ImageMjesto Pupnat na otoku Korèuli nalazi se na glavnoj otoèkoj cesti, (pripada Gradskoj zajednici Korèule, udaljeno 13 km od grada) zadnjih godina iznenaðujuæe kroèi u ljepšu buduænost…

Mjesto Pupnat na otoku Korèuli nalazi se na glavnoj otoèkoj cesti, (pripada Gradskoj zajednici Korèule, udaljeno 13 km od grada) zadnjih godina iznenaðujuæe kroèi u ljepšu buduænost. A njihova prošlost bila je teška, zbog udaljenosti od mora turizam ni danas nije toliko znaèajan, stanovnici su stoljeæima zbog škrtog terena morali više služiti u gradu Korèuli, a veæina ih je iseljavala u prekomorske kontinente.

Samostalnošæu Hrvatske mnogi se vraæaju kuæi, zapoèinju obnavljati stare zapuštene kuæe,i skupa s onima koji su veæinom pronašli standard radom u turistièkim i hotelskim kuæama u Korèuli ili brodogradilištu, mjesto je zadnjih 20 godina doživjelo više uspjeha nego od postanka.Proizvodnja domaæeg sira, ulja, rakije, meda, sušenih aromatiènih trava i voæa, te na daleko poznatog pršuta stvaraju i sigurniju ekonomsku stranu uz stalna zaposlenja.

Zapuštena infrastruktura se sigurno i kvalitetno poboljšava, nova cesta kroz Pupnatsku luku, otoèka zaobilaznica,pa putevi i puteljci dovode mještane do njihovih najljepših uvala : Baèva, Smokova, Pupnatska luka i Ripna. I takozvani robinzonski turistièki boravak još bolje omoguæava Pupnatu bolji život.

Njihova Kumpanjija, Blaženi Marko, Gospa snježna, Biljar, Mali nogomet, takoðer su dodatni razlozi posjete i boravka u Pupnatu.

A prije nekoliko dana poseban razlog boravka, bila je sveèanost završetka radova na ureðenju mjesta. Naime Pupnaæani su izgradili kamene zidove uz cijelu dužinu glavne prometnice kroz mjesto . Takoðer je kroz istu prometnicu postavljen podzemni kabel za niskonaponsku mrežu  i kabel za javnu rasvjetu kako bi se mogli skinut sadašnji betonski stupovi. Takoðer je u protekloj godini dana  u Pupnatu asfaltirano oko 4 km manjih puteva,  i što je najvažnije asvaltirana je glavna prometnica i svi putevi u Pupnatu, cesta do uvale Pupnatska luka  kao i veæi dio do uvala Baèva, Smokova i Ripna.

I prošlotjedna sveèanost spomenula je sve one koji su pomogli.

Uz brojne mještane Blaženka Mažurana predsjednica VMO Pupnat zahvalila je svima, kao i državnom tajniku Branku Baèiæu koji je i bio na sveèanosti , te njegovom ministarstvu iz kojih je sredstava napravljena veæina ovih radova, takoðer se zahvalila gradonaèelniku Mirku Duhoviæu na sredstvima iz grada i svemu što je grad pružio, kao i HEP-u te svim mještanima koji su podržali i pomogli u svim ovim radovima.

Na kraju su uz domjenak i druženje Pupnaæani radosni otišli svojim kuæama uz obeæanje da æe uèinit sve da njihovo mjesto još bolje izgleda.

Tekst i snimak:  Niko  Periæ

Na slici: Ljepši Pupnat i Ugodna šetnja i razgovor Branka Baæiæa i Blaženke Mažurana.

 

Active Image

 

Active Image

Pošalji dalje: