Novi ferali

Active ImageKTD Hober zapoèeo je sa zamjenom ferala u Starom Gradu. Stari željezni (i dobrim dijelom dotrajali) ferali, zamjenjuju se novim bronèanim. Ukupno 16 ferala, koliko æe ih za sada biti postavljeno, kupljeno je u suradnji GK Stari Grad i Hobera.

KTD Hober zapoèeo je sa zamjenom ferala u Starom Gradu. Stari željezni (i dobrim dijelom dotrajali) ferali, zamjenjuju se novim bronèanim. Ukupno 16 ferala, koliko æe ih za sada biti postavljeno, kupljeno je u suradnji GK Stari Grad i Hobera.

Osim što su novi ferali izraðeni od primjerenijeg i izdržljivijeg materijala otpornog na koroziju, umjesto klasiènih žarulja (koje su koristili dosadašnji) koriste štedne žarulje, koje su ekonomiènije i ekološki prihvatljivije.

 GK Stari Grad, KTD Hober.

Active Image 

Active Image

Pošalji dalje: