Podzemni kontejneri

Active ImageGraðevno poduzeæe GEOKOP iz Orebiæa zapoèelo je radove za postavljanje podzemnih kontejnera na istoènoj i zapadnoj rivi u Korèuli, a prema narudžbi KTD „HOBER“ koje financira…

Graðevno poduzeæe GEOKOP iz Orebiæa zapoèelo je radove za postavljanje podzemnih kontejnera na istoènoj i zapadnoj rivi u Korèuli, a prema narudžbi KTD „HOBER“ koje financira graðevinske troškove, dok æe nabavku opreme financirati Grad Korèula.

Direktor Hobera Marko Milat istièe velike prednosti ovakvog naèina prikupljanja otpada koji komunalcima donosi uštede, nestaje dosadašnji neuredni sustav uz gomilu kanti na malom prostoru, smeæe se ne rasipa, ne curi i što je najvažnije ne smrdi niti ga se vidi.

Podzemni kontejneri se prilagoðavaju uskoj urbanoj sredini, nije potrebno ni skrovište niti nadstrešnica, ne nosi ih vjetar, dok je tehnološki pražnjenje brže i èišæe od dosadašnjeg naèina .

Marko Milat kaže, da æe se u te iskopine nakon cementiranja postaviti betonski vodootporni nepropusni sarkofag i u njega postaviti kontejneri sa pripadajuæom konstrukcijom. 

Tekst i  snimak: Niko  Periæ

 

Active Image

 

Active Image

Pošalji dalje: