Ivanu Tomoviæu nagrada za likovni rad

U sklopu djeèje sveèanosti "U svijetu bajki Ivane Brliæ Mažuraniæ", koje veæ više godina tradicionalno organiziraju Grad Slavonski Brod i Brodsko posavska županija, organiziran je izbor najboljih likovnih radova.

U sklopu djeèje sveèanosti "U svijetu bajki Ivane Brliæ Mažuraniæ", koje veæ više godina tradicionalno organiziraju Grad Slavonski Brod i Brodsko posavska županija, organiziran je izbor najboljih likovnih radova.

Prosudbeno povjerenstvo je likovni rad Ivana Tomoviæa, uèenika 4. razreda osnovne škole Petra Kanaveliæa iz Korèule, uvrstilo meðu deset najboljih. Program ovogodišnjih Djeèjih sveèanosti održava se od 19. do 24. travnja. Juèer je u Likovnom salonu "Vladimir Beciæ" uprilièena sveèana dodjela nagrada za najbolje likovne radove.

Nagraðeni uèenik i njegov mentor Abel Brèiæ iako pozvani, zbog zauzetosti obojice nisu sudjelovali a nagrada i priznanje æe im biti uruèeni poštom. (AB)

Pošalji dalje: